Från total restriktion till total uppenbarelse

Dr. Michael LaitmanVår andliga tillväxt och utveckling börjar i vår begränsning av begäret att ta emot, som från början dominerar oss. Stunden vi försöker begränsa oss själva träder vi in i andlig ibur (graviditet) om vilket det sägs: ”Ett embryo i sin moders livmoder ser från ena delen av världen  till den andra. Det är ett tänt ljus ovan hans huvud och han blir lärd hela Toran.”

Detta innebär att han inte är begränsad på något vis eftersom han har begränsat sig själv till fullo – det lilla egoistiska begär han har för stunden  genom vilket han känner den materiella världen. Det är för att han inte känt den andliga världen alls, utan bara denna världen, den fiktiva verkligheten, likt en person som är omedveten och hallucinerar. Men när han begränsat sitt begär att ta emot blir han obegränsad, han behöver inte ta emot något mer eftersom ljuset av Ein sof (oändligheten) strålar för honom likt det omkringliggande ljuset, som är likt att vara i sin moders livmoder. Så går han igenom stadierna av ibur.

Efter att han fötts börjar han arbeta med begärets första aviut (grovhet) istället för rotaviuten, och då är han begränsad igen. Ljuset från Ein sof, som inte blir svagare på något vis, når honom inte eftersom han inte försöker att totalt annulera sig själv och gripa tag iden övre. Han bygger masachim (skärmar) av sig själv och ökar sina begär för att på så vis nå ljuset från Ein sof genom sitt egna arbete och klä sig i dess kärl.

Det finns begränsningar i hans arbete nu, och ljuset strålar enbart till den grad som han kan ta emot för att ge i sina korrigerade kärl. Därför sägs det att ”Skaparen hatar kropparna”, det vill säga viljan att ta emot. Viljan att ge kallas inte längre kropp, utan själ, en del av Gudomligheten från ovan.

Alltså finns det tillstånd där man begränsar sig själv så att ljuset från Ein sof kan nå en obegränsat. Men helheten ligger i att tillåta att ljuset från Ein sof avslöjas utan begränsningar från ens egen sida. Man måste upptäcka  sig  själv med hjälp av en masach och själv arbeta på nivån Ein sof , för att uppnå fullt vidhäftande vid ljuset som inte är begränsat på något vis.

[102517]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2013.03.12, Shamati #15
videoikon WMV | ljudikon MP3