Egot ska inte förstå

Dr. Michael LaitmanFråga: När uppstår en personlig relation mellan Skaparen och den skapade varelsen?

Svar: Den var redan väckt i Ein Sof (oändligheten), i de fyra faserna av direkt Ljus. Annars skulle fas ett (Chochma) inte ha givit födelse åt fas två (Bina)

Fråga: Är det punkten i hjärtat?

Svar: Nej, det är ett resultat av de stegen. Punkten som vaknar i en persons hjärta är en gnista av det generella återvändande Ljuset som var i Adam HaRishons (den första människans) själ vid tiden för splittrandet.

Fråga: Men när börjar man känna Skaparens attityd? För då klarnar allt.

Svar: Allting skulle förstås av egot, och vi bör inte låta detta hända. Om jag visar dig att jag känner en total, ändlös och ovillkorlig kärlek mot dig, då skulle du börja bli respektlös mot mig och även hata mig eftersom du är ett begär att ta emot, och när det inte finns några begränsningar för detta begär, när rädsla inte begränsar det, löper det amok. Till slut skulle du börja behandla mig illa. Det är verkligen så. Så istället för kärlek från min sida, skulle du se vad som verkar vara en dålig attityd och otrevlighet.

Fråga: Men, vi har ändå en punkt i hjärtat som vi måste starta processen med, men vi har ingen grund.

Svar: Det fanns ett generellt kärl av Adam HaRishon och det hade ett återvändande Ljus. Adam HaRishon ville ta emot allt stort Ljus för att ge, men kunde inte hålla det i det återvändande Ljuset, och allt splittrades.

Det finns bara reshimot (andliga gener) kvar från begäret och reshimot från masach (skärmen), och det finns de som vaknat som har vad som kallas kallas ”en punkt i hjärtat”. Denna punkt kommer inte från Skaparen; det är en del av en gnista från masach.

I andligheten är det ingen skillnad mellan nivån och dess reshimot, som också är en full bild av verkligheten som inte är klar för en.

Alltså, vi måste dra ljuset som reformerar (det omgivande Ljuset) till dessa reshimot, och då kommer vi se bilden av den andliga världen. Det är en väldigt enkel handling. Du är i en grupp och studerar från källorna, till exempel från Zohar, och genom det samlar du Ljuset på dig själv och det agerar.

The Ego Should Not Understand

Fråga: Är det något konkret eller visuellt för mig i detta arbete? Kan jag känna hur våra ”punkter i hjärtat” attraheras till varandra och hur Ljuset förenar dem?

Svar: Om du anullerar ditt ego och vännen verkar viktigare för dig än du själv, om gruppen förser dig med en känsla av det är så viktigt och du vill hoppa in i det utan tvekan, att sväljas in i det, om du anstränger dig i detta och gör ansträngningar ”av ditt anletes svett” då samlar du till samma utsträckning Ljuset som agerar på dig och ger dig från reshimot och bygger den andliga nivån.

Fråga: Kommer vi bli en helhelt så att alla känner det?

Svar: Självklart, den som deltar i denna process, oavsett vem, känner det.

[98564]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.23, Shamati #9
videoikon WMV | ljudikon MP3