Farao vill vara kvar i egypten för evigt

Dr. Michael LaitmanFarao vill vara kvar i Egypten.  Vi behöver undkomma Egypten och Faraos kärl. Vi arbetar inte med begäret att njuta för sig själv, utan vi slåss emot det. Den sätter på bromsen eller lägger till och med i backen. Men vi vill bryta oss fri från den, ovan den, för att utföra arbetet för Skaparen utanför Egyptens gränser.

Striden vi utkämpar medan alla tio Egyptens plågor skapar vårat kärl. Jag arbetar över begäret att njuta vilket håller tillbaka punkten i hjärtat och den striden kallas: ”Jag ansträngde mig och jag fann.”

Mitt försök att försvinna ifrån min egoism skapar avledning, vilket är mitt nya kärl. Detsamma  upprepas på nästa nivå: Varje gång bygger jag ett perfekt, exakt och fint kärl. I slutändan är begäret att njuta de samma, men mitt jobb blir mer förfinat och mer exakt och har för avsikt mer invändiga klargöranden. Detta är anledningen till att ett nytt kli, varje gång det skapas, är mer selektivt och av högre kvalitet.

Från den dagliga kabbalalektionen 2012.12.25, del 1
videoikon WMV | ljudikon MP3