Vi har ALLA samlats här idag

Dr. Michael LaitmanIsrael är en hög grad. Varje person som har separerat sig själv från materiella intressen och bara inriktar sig mot anslutning till Skaparen med kraften av givande, enligt lagen om likhet i form, och ägnar varje ögonblick till detta, kallas Yashar-El (rakt mot Skaparen), Israel [exakt samma bokstäver på hebreiska].

Ett av stadiumen på vägen är att inträda en pakt, när man integrerar de andra, de som också kallas Israel, inuti sig själv. Förut var de redan förenade, men begäret att glädjas, den onda böjelsen, trädde in mellan dem och separerade dem. Och nu, trots det faktum att de avslöjat det, arbetar de ändå på deras kontakt hela tiden för att uppnå kontakt, och att förse Skaparen med kärl för mottagande av njutning.

Målet med Skapelsen är glädjandet av de skapade varelserna. Detta är Skaparens del  av handlingen, så varför ges det som uppgift till skapelsen? På grund av att skapelsen måste föra sig själva till ett tillstånd så att Skaparen får möjlighet att ge den njutning. Vårt arbete är att avslöja detta kärl för att ta emot njutning. Och njutningen är att ge Skaparen en möjlighet att ge.

Som det sägs om miraklet som inträffade vid Sinaiberget: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi från denna stund och framåt skaffar förmågan att nå kontakt och bli värdiga att kläs av den högre kraften. Och nu kallas vi det utvalda folket; detta allmänna kärl kallas för Israels folk. Och Han som fyller detta kärl enligt lagen om likhet i form skall kallas vår Skapare.

Därför finns det ett villkor: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi skall alla samlas för att bli en – ett gemensamt kärl för förverkligandet av målet med Skapelsen, att tjäna de skapade varelserna.

Det sägs: ”Och folket stod under berget”, det vill säga efter att ha undanröjt alla tvivel (har-berg, hirhurim-tvivel) och uppnått förening. Vi måste ta hand om vår gemensamma samhörighet så att ingen av oss glömmer av det.

Riktig gemensam garanti krävs för detta. Det är vad vi saknar, och detta är anledningen till att vi inte lyckats med att bygga det gemensamma kärlet. Detta beror på bristen av gemensamt deltagande, omtanken om att varje vän sörjer om att förena allihop till en, så att vi ”Alla har samlats här”

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.03
videoikon WMV | ljudikon MP3