Generationen som uppenbarar universums mysterium

Dr. Michael LaitmanVetenskapen kabbala skall avslöjas för en person enbart när han vill veta meningen med livet. Men om han ännu inte har detta begär, om han är totalt upptagen av livet i denna värld och bara oroar sig för att säkra sitt liv under tiden av sin existens, då är det meningslöst att berätta för honom om vetenskapen kabbala. Det är inte för honom och det kan bara förvirra honom. Låt honom fortsätta sin egoistiska utveckling och inte röra vid vetenskapen kabbala.

Det är av denna anledning som kabbalisterna genom historien har dolt denna vetenskap, och väntat tills mänskligheten nått ett stadium i sin utveckling där den börjar fråga om meningen med livet. Vi ser detta nu genom världens stora problem, i den genomgripande generella krisen som tränger igenom precis varje sfär av mänsklig aktivitet.

Detta är uppenbart genom mänsklighetens nuvarande deprimerande tillstånd, som återspeglas i antalet självmord, och det faktum att världen är i en nedåtgående spiral och inte kan göra något åt det. Alla befinner sig i en nedåtgående spiral, eliten såväl som vanligt folk. Det finns ett gradvis försvinnande av medel klassen, tillverkningsindustrin minskar; vi förlorar intresset för livet. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi inser att det finns en risk för ett tredje världskrig, men vi ser på detta med lugn som om det vore vårt öde som för oss någonstans, för vi inser att vi inte har någon styrka, ingen kunskap eller ens en vilja att göra motstånd. Utanförskap och maktlöshet härskar i världen.

Det är precis i denna generation som vetenskapen kabbala måste avslöjas eftersom man från den inte bara kommer förstå hur man lämnar det nuvarande tillståndet, som har lämnat oss hopplösa, utan också upptäcka vad som väntar oss i framtiden: ett evigt, perfekt, helt, exalterat tillstånd, som är miljarder gånger mer fantastiskt än  något vi känner i denna värld.

Från den virtuella lektionen, 2012.11.18
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på engelska)