Machsom är en psykologisk barriär

Dr. Michael LaitmanMachsom är en psykologisk punkt, fram till vilken  jag enbart arbetar för mig själv och mina njutningar, och efter den arbetar jag för att glädja Skaparen eller min nästa, någon utanför mig. Detta är vad jag måste uppnå.

Denna gräns, denna nivå, kallas för machsom. Denna gräns mellan vår värld och den andliga är helt enkelt psykologisk. Om jag tar hand om mig själv, även om jag samtidigt strävar mot Skaparen, mot det andliga, men ändå agerar för mig själv, är denna min nivå för närvarande nedanför machsom, och kallas ”lo lishma”. Och om jag uppnår att jag bara tänker på Skaparen glädje, så att all njutning går till honom, så att all glädje inte är för mig själv, då är jag, mina begär och intentioner, redan bortom machsom, och detta kallas att jag uppnått lishma.

Machsom är en psykologisk punkt som jag måste ta mig förbi, och då kommer jag befinna mig i det andliga, i intentionen att ge. Efteråt, när jag är bortom machsom, måste jag höja mina begär och mina intentioner över machsom.

Man kan även säga på detta vis: Samtidigt som mitt ego växer i mig, i takt med de växande njutningarna, höjer jag punkten för min machsom högre. Och samtidigt som mitt ego på basis av begäret att känna glädje avslöjas som den onda böjelsen, så höjer jag steg för steg machsoms punkt högre och högre ända upp till Ein sof tills alla mina begär verkligen kommer att vara för att ge.

Det är inte viktigt hur man uttrycker det: att höja intentionen över machsom eller att höja villkoren för machsom till Ein sof; det som räknas är att jag jobbar på att korrigera intentionen att använda det växande begäret, inte för mig själv, utan för andra/Skaparen.