Vem tar ett exempel från Skaparen

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Introduktion till boken Zohar, punkt 46: Malchut är den hårdaste förtäckningen, som döljer ljuset från Ein sof. Ljuset den släpper igenom från Honom till mottagarna är bara en liten del, relaterad till reningen av människans stilla kropp.
Ljuset filtreras, och försvagas på sin väg till begäret, och nivån, intensiteten, och styrkan från föreningen som det bär, beror på det. När det passerar genom Malchut, kan det rena begäret endast på nivån av den stilla naturen. En person som tar emot ljuset från Malchut annullerar sig fullständigt. Han kan inte utföra oberoende handlingar och annullerar sig själv fullständigt, på så vis gör han det möjligt för ljuset att operera på honom. Om ljuset kommer genom Zeir anpin, så renas det på den vegetativa nivån, och till följd av att annullera sig själv, får det honom att kunna röra sig för första gången. Senare får ljuset som kommer genom Bina begäret att höjas till den animaliska nivån. Nu kan den operera av sig själv, föda nya nivåer, och likna Skaparen. Till slut, när en person tar emot Chochmas ljus, finns det inga gränser på vad han kan göra med sitt begär och sin natur, med sin inre potential.

Så, allt beror på nivån från vilken ljuset som reformerar kommer. Vi måste vara under den nivån och likna den på något sätt.

Fråga: På vilket sätt skiljer sig den vegetativa nivån från den animaliska nivån?

Svar: Mät först tillväxten från början, eller med andra ord, jämför det med nivån av den stilla naturen. Den icke animaliska naturen kan inte röra sig på egen hand. Det är totalt annullerat inför ljuset och i total vila.

Å andra sidan, på den vegetativa nivån kan begäret som har vuxit ta på sig mer avancerade former och ändras, men detta stilla måste uppnås, och på så vis utvecklas den animaliska naturen eftersom den motstrider förändringar.

Begäret att ta emot förändras, men en person håller kvar vid sig själv, sin struktur, och sina attribut. Därav får han en bas som skapas av alla de fyra faserna som han vidhåller genom att inte annullera sitt begär, utan snarare genom att lämna det under masach (skärm) och restriktionen.

Då, från hans nivå av den stilla naturen, kan en person bygga de nästa tre nivåerna: den vegetativa, den animala, och den talande. Allting härstammar från naturens stilla nivå, en person genomgår alla faserna enbart i den stilla naturens form. Sedan finns det på varje nivå särskilda nivåer av den stilla naturen, och de är alla ett resultat av Keter av den stilla naturen som stabiliseras från början

Vad gäller den vegetativa nivån, kan den generera oberoende rörelser under Ljusets påverkan. Med andra ord, om jag till en början bara  kunde beundra olika delikatesser, täckandes min mun med min hand, vilket betyder att täcka begäret med en masach, kan jag nu redan smaka lite för att skänka.

Därefter finns den animala nivån som redan kan föda nya former. Den kan röra sig, utvinna överblivet material och organisera i grupper, men bara i enlighet med dess natur. Den tar fortfarande inte ett exempel från Skaparen, och agerar som en bebis i vilken nivån av de animala uttrycks för tillfälllet.

Detta är skillnaden: Den vegetativa nivån kan inte flytta på sig själv, den ger inte upphov till någonting nytt, och reagerar bara på it det övre Ljusets påverkan. Vid denna punkt börjar man gradvis arbeta med sin vilja att ta emot, vilket innebär att man inte bara begränsar den, utan använder den för att skänka för att skänka. Å andra sidan är den animala nivån redo att ta emot för att skänka.

Den talande nivån tar redan ett exempel från Skaparen, och detta är skillnaden från alla övriga. Hela poängen är att likna Skaparen.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.07.25, Introduktion till boken Zohar
videoikon WMV | ljudikon  MP3