Irritation och hat är mina hjälpredor

Dr. Michael LaitmanFråga: Negativa känslor, irritation och även hat framträder när vi försöker förena oss. Vilket är rätt sätt att arbeta med det?

Svar: Vi behöver dela världen i två delar: sättet den visar sig för mig, min egoism, och vad den egentligen är. Vad är världen egentligen?

När vi väl avslöjar det i våra gemensamma begär, kommer vi se att den är full av ljus och är absolut perfekt. Det finns inget att korrigera i den. Med andra ord behöver vi bara korrigera oss själva, enbart vår personliga attityd mot världen, vår personliga uppfattning.

Detta är anledningen till att vi behöver dela upp världen i det sätt den uppfattas av oss genom egoismens prisma, och världen som faktiskt existerar utanför oss. Det är helt enkelt det övre ljuset som är i ett tillstånd av absolut vila och enbart har egenskapen av fullständigt givande och kärlek.

Det är därför vi måste separera dessa två förnimmelser inom oss. En förnimmelse är den riktiga känslan av irritation och motstridigheter som verkar vara meningsfulla så att vi stiger över dem och uppfattar gruppen som något absolut och perfekt, där alla vännerna är de största i sin generation och som är absolut korrigerade. Jag, själv, måste inkludera mig i dem och vara som ett embryo inuti en livmoder. De  saker de faktiskt säger och dess påverkan på mig spelar ingen roll. Jag har fått de hindren med mening, så att jag skall klara av att träda in i dessa hinder genom dem, och vara inuti mina vänner där jag föreställer mig dem som absolut perfekta i ett läge av vila med mig inuti dem.

Från den andra lektionen under kongressen i Vilnius, 2012.03.23
videoikon WMV | ljudikon MP3