Den andliga gruppen och hela mänskligheten

Dr. Michael LaitmanNu befinner vi oss i ett tillstånd när hela gruppen håller på att komma ut ur Egypten, och hela mänskligheten följer den. Vi måste förverkliga vår grupps utgång ur egoismen. När vi kan göra det, kommer hela mänskligheten automatiskt att rusa efter oss.

Mänskligheten kommer att känna att ingen av dem har en metod för räddning. Folk kommer att känna att de inte kan existera längre om de inte följer oss.

Dag för dag kommer det att manifesteras mer och mer. Folk kommer att börja upptäcka att världen faktiskt är tom, att den inte har någon aning. Det är det som är intressant: världen var alltid full av idéer – socialistiska, kommunistiska, vetenskapliga, politiska, och så vidare. Men idag tonar allting gradvis bort.

Och vi själva börjar växa mot bakgrund av denna bild. Den andliga gruppen kommer att utstråla styrka, metod, och målet – absolut allt! Ingen annan kommer att ha någonting likt det.

Icke desto mindre kommer mer reaktionära krafter att vakna, på grund av maktlöshet och osäkerhet, och alla sorters kriser, konflikter och, möjligtvis, krig kommer att uppstå.

Men det beror på hur snart vi stiger och hur fort vi kan lyckas med vårt spridningsarbete så att alla ser att det finns en exakt metod för frälsning eller räddning, och att den inte är så omöjlig att förverkliga. Trots allt finns det inget annat val – vi måste vara under denna eviga naturkraft, som är redo att hjälpa oss om vi jobbar i harmoni med den.

Från TV-programmet ”Grunder för det integrala samhället”, 2012.04.01
videoikon WMVljudikon MP3