Beslutet görs nedan

Dr. Michael LaitmanOm man utför handlingar direkt mot målet med skapelsen, avancerar man med hjälp av två krafter: det egna begäret och ljuset. Men om man utför handlingar som inte är direkt mot målet med skapelsen, avancerar man bara med hjälp av en kraft: ens begär. Utvecklas vi normalt, uppfyller vi våra egna behov.

Hela verkligheten är i grund och botten begär och ljus. Begär existerar inuti ljuset och ändras konstant, mer och mer. Detta är sättet vår naturliga utveckling fortskrider: från en punkt av energi till materia som blir mer och mer komplex, fram till den nuvarande formen av liv. Det är basala element som skapar det cykliska systemet, och det existerar kopplingar mellan dem som producerar komplexa material och även levande celler som absorberar och urladdar all sorts substans. Cellerna består av en ny, kvalitativ koppling med miljön på basis av den stilla nivån, där upptagandet och urladdningen inte producerar förnimmelsen av liv eller smärta.

Men, om vi vill avancera framåt möter vi ett speciellt villkor: antingen att avancera under påverkan av naturens krafter, som en maskin, eller att skapa en koppling mellan vännerna i gruppen och bygga en modell som är essentiellt lik ljuset, den övre kraften, kärlek och givande. Man överkommer tyngden och problemen, och följdaktligen får man hjälp från ovan. I princip aktiverar man inget nytt, men om man vill avancera mot målet, tillför man sina ansträgningar, och som respons tar man emot extra ljus från nivån man längtar efter.

Till slut använder du samma system som motsvarar ”adderingen” från vår sida. Om du vill ha det så sätt igång, om inte så vill du inte. Förändringarna kommer inte från ljuset, utan från dig: om du investerar ansträngingar, visar mer begär, då upptäcker du en addition eller brist från din sida, och då tar du emot en större upplysning. Ovanifrån fattar ingen ett beslut om att tilldela dig ljuset. Ljuset är i absolut vila, och allt beror enbart på ditt behov av det. Ta fördel av riktlinjerna som ges dig – och du kommer att ta emot det.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2012.04.04 Daily Kabbalah Lesson 4/4/2012, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3