Den integrerade strukturen av vår uppfattning

Dr. Michael LaitmanFråga: Du företräder konceptet integrerad utbildning, men vi vet att det moderna samhället samlar på sig stora mängder med kunskap. Det sägs att mängden kunskap fördubblas vart tredje till fjärde år. Ofta har vi att göra med att förmedla information som upptäcktes för ett årtionde sedan. Hur är det möjligt att binda samman ny kunskap med ditt sätt att lära?

Svar: Jag har redan sagt att vi har en grupp med barn i vår integrerade utbildningsstruktur där barnen studerar från 6 års ålder. Vid åldern 12-13 kan de redan förstå och korrekt greppa praktiskt taget varje sorts kunskap. Deras uppfattning är förändrad till att bli integrerad. Eleverna är inte rädda för någonting; de är inte stängda. Läraren ”häller” inte informationen i deras huvuden. De uppfattar allting som ett naturens system som konstant fullständigar deras bild.

Några av ungdomarna i åldern 13-14 har redan avklarat sitt första år av universitetsstudier. De är likvärdiga slutet av gymnasiestudier och förbereder sina slutexamina. Det finns en lag i israel som tillåter dem att göra så. De har klarat sina tester. De studerar inte individuellt, utan i grupp. De gör sina läxor ihop och skriver uppsatser tillsammans.

Jag tror att det är omöjligt att göra någonting idag utan att ändra på personen i sig. En formell presentation av information, där man absorberar den in i en väldigt snäv del av sig, tillåter oss inte att utvecklas. Vi ser detta i praktiken.

Från föreläsningen vid universitetet i Šiauliai, Litaen, 2012.03.22