Skaparen och jag möts i gruppen

Dr. Michael LaitmanNär man närmar sig uppenbarelsen av Skaparen, upplever man det som att man står vid Sinaiberget. Å ena sidan finns där alla ens onda begär, men å andra sidan förstår man att för att kunna nå målet och uppenbara Skaparen, måste man förbereda sitt begär att ta emot kvaliteten av givande, som är kopierat från Honom. Trots allt betyder ”man” (Adam) ”liknande”(domeh)  Skaparen.

På så vis förbereder vi tillsammans vårt begär att ta emot till en annan form av givande, så att det kan acceptera intrycket. Detta är nivån givandet av Torah, om vilket det står skrivet: ”Ni alla är här idag”. Inte en utan alla: för att det är vår gemensama förening som kommer att uppenbara de övre krafterna.

Egentligen är det en väldigt lätt sak att förbereda begärets material. Det är sant att denna handling inte längre tillhör vår värld, och det är därför som det är svårt för oss. Det kallas för gemensamt inkluderande. Vi måste alla bli gemensamt inkluderade i varandra, nå kontakt med var och en genom våra begär, och inget annat. Då kommer vi, precis som innan sönderfallet,  att nå ”stället”, där det övre ljuset kan träda in, och ge sitt avtryck.

Och av denna anledning spelar det ingen roll vad vi gör så länge vi följer riktningen att förenas, att avslöja Skaparen; som det står skrivet: Israel, Toran och Skaparen är ett. ”Israel” är människan, ”torah” är kraften från ljuset som förenar oss till graden att älska din granne som dig själv. Och ”Skaparen” är roten, som ger oss sitt avtryck när vi förenas.

På detta vis står jag på en sida av gruppen, och Skaparen på den andra. Och om han och jag kan mötas i gruppen, då kommer uppenbarelsen att ske.

Detta är sättet vi avancerar på. I själva verket går allt vårt arbete ut på att förbereda oss för det. Detta kommer att hända oss alla om vi står förenade.

Från Arvutkongressen i Arava, 2012.02.23, Lektion 2
videoikon WMV | ljudikon MP3