En ängel – grävandes i skräpet

Dr. Michael LaitmanVi måste försöka föreställa oss mer och mer korrekt vad det är vi ser, och istället för att se det externa se det interna. Min lärare Rabash och jag brukade ha diskussioner om krafterna vi såg bakom bilden av  världen.

En gång såg jag en häst på gatan ätandes ur en soptunna, och plötsligt sa Rabash till mig: ”Titta, det är en ängel.” Jag blev överraskad för jag såg inget förutom hästen ätandes skräp från vår måltid. Den följande dagen frågade jag honom efter mer information angående vad han hade sagt, försökandes att lära mig mer om hur man ser de interna krafterna bakom denna värld.

Om jag ser en bild som är fokuserad i min näthinna eller bak i min hjärna, då är detta hur krafterna framställs för mig, som i en datorskärm, tillsammans skapandes en form. Men den formen existerar inte i sig själv. Jag behöver den enbart så att jag kan hålla fast i något. Faktiskt, så är det ett uttryck av attityden hos den som ger mig, som är givande mot mig med hjälp av något objekt.

Det finns tre komponenter: den som ger, hans givande till mig, och den påverkan på mig som skapar någon form. Genom den formen behöver jag återvända till den som ger mig för att kunna förstå vad han vill ha av mig genom att visa mig den formen. Om jag ser en häst, vad vill Skaparen berätta för mig genom att visa den för mig: vad är kombinationen av krafter, vad är hans attityd mot mig, vilken sorts reaktion förväntar han sig från mig? Hur behöver jag behandla denna häst och, genom den, den som ger, den som visar mig denna film? Vi måste lära oss allt detta.

Nu ser vi världen i dess externa form och inte dess inre innehåll. Detta är mycket hjälpsamt och är inte till för att förvirra oss medvetet som vi vanligtvis tror. Faktiskt hjälper det oss att uppnå andlig förnimmelse! Detta för att vi behöver anstränga oss själva för att kunna byta från extern form till intern form.

Jag lovar dig att om du börjar ”penetrera” in i vännerna och se deras ”punkter i hjärtat” som är sammanbundna, kommer du börja se att hela världen är arrangerad på samma sätt. Du kommer att förstå att människor inte är externa bilder, utan begär, ”paket av energi”. De är alla i någon form av relation och du kan påverka dem och de kan påverka dig. Du kommer se krafter, inte kroppar!

Även idag behandlar vi en person  som någon form av kraft och pratar om hans essens. Men du måste penetrera mer på djupet. Det faktum att vi inte ser världen i dess andliga form, utan i dess externa form, och glappet mellan de två, visar oss alltid att vi inte uppnått förening med vår miljö.

Den stund vi blir anhängare till miljön, och uppnår en första kontakt, så försvinner all denna förvirring. Du ser människor, men du relaterar till deras essens, deras begär, tankar, egenskaper, och olikheter.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.01.03 , ”Introduktion till studiet av de tio sfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3