Absolut vila vid ljusets hastighet

Dr. Michael LaitmanFråga: Väntar Skaparen på rätt sorts bön från oss?

Svar: Du kan inte kalla detta för väntan. Det övre ljuset existerar i ett  tillstånd av absolut vila. Detta är en ofrånkomlig lag, som de fysiska lagarna. Rörelse i en konstant fart är detsamma som att vara i ett tillstånd av vila.

Ljuset stannar inte, det är antingen uppenbarat eller fördolt, men dess natur fortsätter att vara oförändrad. Ta t.ex det fysiska ljusets natur, som i ett vakum rör sig i den konstanta farten av ca 300 000 kilometer per sekund. Allt beror på dess omgivning, där ljuset sprids, för vi avslöjar det som ett resultat av den materia som det kommer i kontakt med. Graden av likhet mellan materien och ljuset avgör ljusets hastighet för vi ser inte spridningen av ljuset; vi ser bara sättet materien reagerar på det.

Om någon handling är konstant, då anses den i relation till oss vara i vila.Vilket innebär att det övre ljusets påverkan är konstant och inga förändringar sker vad gäller dess influens. Allting beror på begäret och det avslöjar denna influens. Om förändringar pågår inom dessa begär, då är det detta som avgör hastigheten hos ljusets påverkan; dock, ljuset självt fortsätter att vara totalt oförändrat och dess påverkan är konstant!

Vi säger att vi måste försöka attrahera ljuset. Men i verkligheten är det motsatsen av det vi föreställer oss. Ljusets påverkan är konstant och vi är resultatet av dess influens.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.01.17, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3