Italiens premiärminister: Ingen nation kan bekämpa en skuldkris ensam

Åsikt (Mario Monti, Italiens premiärminister): ”’Italien behöver Europa för att kunna utvecklas ekonomiskt och socialt, och Europa behöver Italien för att kunna bli starkare’, sa Monti i ett tal i staden Reggio Emilia i norra Italien vid en ceremoni tillägnad den italienska flaggan.

”’Inget europeiskt land är starkt nog att tro att man ensam kan möta de stora globala ekonomierna’, tillade han. ’Det är dags för alla att göra sin läxa. Ingen kan tro att de kan göra mindre än de andra’.”

Kommentar: Krävs det att vara på randen till konkurs för att kunna tala så? Är det inte möjligt dessförinnan?