Att nå samförstånd ovan konflikterna

Dr. Michael LaitmanFråga: När vi planerar kurserna för integrerad uppfostran, behöver vi bestämma ämnena i förväg? Skall vi täcka dessa ämnen i speciella kurser?

Svar: Nej. Vi behöver leka med alla sorters ämnen i diskussionsprocessenen. Majoriteten av dem kommer att vara i form av ”rättssalar” med en jury, en domare, försvarare, vittnen, åtalade och offer. Egentligen är denna samling passande i vilken situation som helst. Även i vårt dagliga liv uppkommer dessa situationer ofta mellan par eller grannar, när varje person försvarar sin sak. Två sidor står emot varandra: en grupp på ena sidan och en annan grupp på den andra, en oberoende domare, hans assistenter, och så vidare. Även några instruktörer kan delta för att hjälpa till att angripa problemet på rätt sätt och vara så objektiva som möjligt.

I processen med att klargöra olika situationer i livet, skall frågan riktas för att nå maximal integritet, genom att visa absolut alla motsättningar. Man måste förstå att alla personer är olika, och var och en måste få ha sin åsikt, men genom att stiga över den, måste han nå en överenskommelse med de andra. Speciellt denna generella överenskommelse är resultatet av rättegången, och inte straffet vi väljer åt personen.

Rättegången fortsätter tills alla deltagare, inklusive den oberoende domaren, når en full överenskommelse. Inombords kanske de fortfarande hyser skilda åsikter (allt detta klargörs under rättegången), men överenskommelsen är ovan alla motsättningar.

Från ett samtal om integrerad utbildning 2011.12.12