Dag: 18 november, 2011

Ondskans manifestation i yttervärlden

Dr. Michael LaitmanEnligt lagen om interaktion mellan ljus och kärl, måste vi gå igenom de grövsta av olyckor på vägen mot målet. Och där kommer vetenskapen kabbala till vår räddning, hjälper oss att undvika dessa motgångar av att följa vårt djuriska kött, utan transformerar dem istället till den mänskliga nivån, till den nivå vi bör vara på.

I dag får jag motgångar från tre nivåer: den stilla, vegetativa, och den djuriska. De piskar mig mot den mänskliga nivån. Annorlunda uttryckt, knuffas jag bakifrån av en dålig kraft, ondska, lidande. Och jag kan bara ta till ett sätt att hjälpa mig, en önskan, en attraktion framåt, som kommer från det underbara målet som skiner upp min väg som solen. Jag kommer fortfarande uppleva lidande, men det blir ett skönt lidandet av kärlek.

Det är lättare att bära denna sortens lidande, för den orsakas av längtan till den goda framtiden. Jag känner besvikelse och hamnar i desperation, men jag flyr inte iväg för jag förstår att dessa smärtor måste nå en viss, total mängd. Likt småpengar, läggs de krona efter krona en efter en till slut ihop till en stor summa.

Jag samlar på mig ett stort tryck inombords, ett enormt begär mot målet, jag behöver ett mellanrum mellan mig idag och det korrigerade jaget, och det mellanrummet måste kännas som lidande. Det är ofrånkomligt. Denna avgrund öppnas inom mig, men det finns absolut ingen anledning till att den skapas genom krig, sjukdomar och andra katastrofer.

Den riktiga korrigeringen håller precis på att starta, när mänskligheten börjar förenas, för att gå samman som en man med ett hjärta, antingen ofrivilligt, med en mängd negativa krafter bakifrån, eller med hjälp av ljuset som flyter ovanifrån. Det är omöjligt att beskriva hur dessa vägar skiljer sig åt. Trots allt måste vi öppna upp Malchut från världen av oändlighet, antingen i mörker med oerhört lidande som renar vår egoism, eller i ljuset som reformerar.

Dock, allting hänger på hur vi upplever den avgrund som separerar oss från korrektionen. Vi kan överkomma vägen frivilligt, genom att gå med på det, genom att bygga en miljö som stödjer oss; eller så kan vi ignorera lösningen så långt som möjligt tills pressen bakifrån tvingar oss att förstå varifrån och varför katastroferna inträffar, som vi inte kan fly undan hur vi än försöker.

En person kanske behöver  årtionden på sig för att bli smartare och avslöja ljuset. Och det är därför den kabbalistiska vetenskapen gavs till oss. Men på ett eller annat sätt måste detta glapp mellan Skaparen och skapelsen upplevas tillfullo inom oss.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.11.09, Rabashs skrifter, Matan Torah (Givandet av Toran)
videoikon WMVljudikon MP3

Vi är inte tillsammans – Vi är helt klart en

Dr. Michael LaitmanNär man redan existerar i en verklighet av ”Det finns ingen annan än han”, måste man knyta ihop allt som vaknar inom en som ett störande objekt gentemot begreppet ”En”. Sedan kommer man se att man redan trätt in i den andliga världen och inkluderat sig själv i givande, Bina, ovan sig själv. Han, hon, jag, eller någon annan existerar inte längre. Allting är enbart samma begrepp.

Denna ”En” är varken skaparen eller skapelsen, utan enbart den enda verklighet  som existerar, där allt knyts samman i ett. Jag kan inte längre säga han och jag, och att en kontakt mellan oss existerar. Detta är varför  vi måste rikta alla våra krafter, vår mening, och vårt sanna liv mot uppenbarelsen av denna enda verklighet, den enade själen.

När man konstant försöker höja sig mot denna nivå av resonerande och känsla, uppfattningen av sitt ”jag” i allt sitt hopp och sina aspirationer, och alla ens inre begär, så går man igenom ett visst mått av övningar, tills man ser att allting man har på utsidan av denna ”En” bara är samlade för att hjälpa en, att föra en mot detta ”En”, och finna sin plats där.

Det står skrivet om det ”Vanan blir en andra natur”. Tack vare vanan börjar människan att känna att hon existerar i en annan verklighet, och hon fattar beslut, resonerar, och önskar i enighet med det. Den högre verkligheten där man inkluderar sig själv avgör och bestämmer allt åt en.

Ens kropp och ens hela jordliga liv börjar ta kontakt med den. Till slut ser man att inget står i ens väg. Tvärtom försöker allt hjälpa en att träda in i hela verkligheten.

Hela den värld vi uppfattar knyter kontakt och smälter samman med denna enda hela enigheten.Därefter kommer vi att se att det enbart finns en själ i universum. De så kallade ”600.000 själarna” är de ej ännu korrigerade delarna av ens själ som inte är kapabla att gå samman för det gemensamma begreppet ännu. Men senare kommer de också att knyta samman med en för att förstärka och stödja detta enda begrepp.

Från den första lektionen under den israeliska arvutkongressen, 2011.11.11, 
videoikon WMWljudikon MP3