Hemligheten med att förhindra katastofer

Dr. Michael LaitmanNär vi läser om katastroferna som händer oss i tidningarna, så som att en person faller från femte våningen, eller att en gastank exploderar i någons hus, läser vi inte om lagarna som människorna inte följt, utan om deras konsekvenser. Man lyckas då inte förstå varifrån alltihop kommer.

Forskare lär ut att fallet från femte våningen sker enligt gravitationslagen, och därutöver att kraften vid fallet är tillräcklig för att döda en person. När du sätter något brännbart bredvid en gastank kan den explodera p.g.a. att den innehåller en speciell gas, ett särskilt system, osv. Med andra ord, om vi studerar dessa lagar kommer vi att kunna undvika katastrofer.

Så vad är det tidningarna skriver om? De skriver om konsekvenserna från min brist på förståelse om naturens lagar. Människorna behöver utbildning. Sedan kommer allt gå bra. Vi  kommer inte bara att sluta hoppa från femte våningen, röra oisolerade elkablar, eller få gastankar att explodera. Jag kommer att se hur jag orsakar orkaner, tsunamis, och så vidare. Jag kommer sluta hugga ner träd bara för att göra mig totalt onödiga leksaker, och jag kommer sluta förstöra korallrev som är nödvändiga för oceanernas mikroflora.

Om du förklarar för alla att vi måste vara i balans med naturen, istället för att gå emot dess lagar, och att detta är enda sättet för oss att vinna, så blir du en praktisk del av utbildningen av massorna.