Du möter världen

Dr. Michael LaitmanDu möter världen, och nu hänger allt på dig, hur du relaterar till den: Drar du den till dig själv, eller vill ge den allt och koppla den till dig själv så att du gör den gott? Du avgör allt, och allt ljus, kraften från kontakten, hängivelsen, och allt klargörande, menandes all form av givande, kan strömma genom dig .

Precis som att behandla någon som är sjuk, så måste man först klargöra vad för slags sjukdom det är, vilken typ av behandling som krävs. När medicinen till slut fungerar, så kollar du så att patienten har tillfrisknat fullt och är i perfekt kondition.

Antingen använder du alla för ditt eget bästa, genom att ta fördel av lögnen vi lever i nu, eller så försöker du nu, oavsett vad, att ge till alla oavsett omständigheter eller förutsättningar. Om du ger till andra, så kallas du ”israel”, som kommer från det hebreiska ”li rosh” (jag är huvudet), med innebörden den som avgör allt och bryr sig om andra.

Det finns inget annat än intentionen. Allt stannar som det är: du,dina begär, och denna värld. Det enda som kan ändras är din intention mot omvärlden, och då ser du den annorlunda. Om du för den närmare dig, genom kärlek, kommer du och omvärlden att stråla samman till en enda helhet. Du kommer att se det med dina egna ögon.

Du kommer att se att de stilla, vegetativa, animala och talande nivåerna i naturen är ett slutet system. De stilla, vegetativa och animala delarna är änglar, och människorna är själarna. Detta är bilden som uppenbarar sig som det övre ljuset styre. Du frågar, kräver, klargör, och försöker utföra det, och sen kommer ljuset och uppfyller denna kontakt.

Från den dagliga kabbalalektionen 2011.10.18, första delen, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3