Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 13

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Principer för andligt arbete i gruppen

Gruppens nytta är att den kan för in en annorlunda atmosfär i vilken man kan skänka.
– Rabash, de sociala skrifterna, “Concerning the Importance of Friends”

Det visar sig att var och en måste vara uppmärksam och tänka på hur man själv kan hjälpa sin vän höja hans humör, för angående stämningen kan vem som helst hitta en plats i behov av hjälp, som man kan fylla, i ens vän.
– Rabash, de sociala skrifterna, De hjälpte alla sin vän