Tiden är inne!

Dr. Michael LaitmanVänner, för första gången i historien har vi nått det faktiska realiserandet av den kabbalistiska visdomen, som är ämnad för människan och för den korrigering skapelsen måste genomgå! Allt detta är nu i våra händer och vi måste göra detta även om det kan verka svårt eller till och med omöjligt.

Även om vi fortfarande är rädda för att vara oförmögna och att inte kunna göra detta, och även om vi känner oss osäkra, finns det ingen annan utväg — tiden är inne! Verkligheten tvingar oss att agera. Platsen för sönderfallet avslöjas för oss och vi måste göra korrigeringen.

Även om vi är vana vid att tänka att kabbala är att studera någon text, intentioner, och handlingar som inte medför det önskade resultatet, utan bara uttrycks långt inombords, i ens erfarenheter och känslor, har vi idag nått en situation där detta även börjar uttryckas i materia. Det vill säga att allt vi studerar och allt vi försöker förverkliga i avsikten, är saker vi även måste se påverka materien och händelserna i världen, i den nya balansen av krafter, i den process världen går igenom.

Vi har nått praktisk kabbala! Och det är omöjligt att överge sitt uppdrag och fly undan. Om vi inte gör det som åligger oss väntar mycket dramatiska händelser på oss och resten av världen.

Den kraft som har kommit för att hjälpa oss framåt kommer att fortsätta verka även om vi inte använder den på rätt sätt. Om vi missar chansen att använda den korrekt, på rätt väg, då kommer den att påverka oss trots vår vilja, på ett mycket negativt sätt.

Antingen vi vill det eller inte uppenbaras nu denna kraft, och den måste uttryckas i oss. Vi kan förvandla den till en antiegoistisk skärm och reflekterat Ljus, till den grad vi blir lika Skapararens skänkande. Och ingenting kan vara bättre än det! Men om vi inte gör det, då kommer samma kraft som vi inte förvandlade till en skärm och intention, till reflekterat Ljus och skänkande, till Ljus och godhet, att börja påverka oss i motsatt form.

Det är anledningen till att Baal HaSulam säger att han var tvungen att publicera tidningen och börja agera så att alla skulle få reda på vilken sorts uppgift de står inför, och kunna utföra den.

Från den femte delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.08.16, “Nationen
videoikon WMVljudikon MP3