Sönderfallet var nödvändigt

Dr. Michael LaitmanNyckeln i allt detta är att förstå att vi alla befinner oss i ett tillstånd. När punkten i hjärtat vaknar i oss, driver den oss till att uppenbara den sanna verkligheten, som helt beror på den aktuella individens ansträngningar och ingenting annat.

Hela verkligheten finns redan i sin fullständighet och storslagenhet. Men vi är oförmögna att uppnå förnimmelsen av den sanna verkligheten utan uppenbarelsen av ondska, lidande och sorg.

Sedan rättfärdigar människan naturligt alla stadier längs hennes väg under utvecklingen av hennes begär. Hon förstår att allt lidande som varje del av hennes själ erfarit varit nödvändigt för att uppenbara det sanna tillståndet vilket var perfekt från första början. Hon ser dessa begär som åtskilda, trasiga,och lidande eftersom detta är det enda sättet för henne att förstå denna enorma smärta. Hon kan begripa detta lidande enbart på grund av det faktum att det delats upp i ett stort antal bitar vilka hon upplever som främmande.

Gradvis, med hjälp av det Ljus som korrigerar hennes attityd till dem, uppenbarar hon att de är delar av henne själv, och till denna grad erhåller hon förmågan att rättfärdiga allt världen gått igenom under historiens lopp.

På så vis samlar hon inom sig detta enorma kärls allt lidande, och kan tåla det. Det är ett väldigt kombinerat lidande av alla själar genom tiderna, samlade i ett kärl med kärlet till och i enighet med dem. Och sedan når hon tillståndet av ”sörjande för Jerusalem”, vilket är det kollektiva sönderfallna Malchut. Och när hon uppenbarar det upptäcker hon även dess glädje.

Från detta blir det tydligt att sönderfallet var nödvändigt för att hjälpa oss avslöja hela denna enorma själs lidande samtidigt som man är motsatt dess perfektion. På detta vis rättfärdigar människan alla dessa handlingar: sönderfallet och hela korrektionsprocessen, ser denna stora nåd och Skaparens absoluta kärlek till en.

Om det inte vore för sönderfallet skulle hon inte kunna tåla ett sådant enormt tomt kli (begär)—motsatt dess stora givande! Därför är sönderfallet vi ser idag en glädjefull möjlighet att uppnå absolut begär, absolut bävan, och sörja för att Jerusalem äntligen ska känna dess glädje.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.08.09, Rabashs skrifter
videoikon WMVljudikon MP3