Att föra världen mot enighet

Dr. Michael LaitmanNär vi läser Zohar ska vi försöka komma ihåg att alla korrigeringar leder till enighet mellan oss. Vi bör se allt som utspelar sig i världen som ett avslöjande av vår separation och frånkoppling. När allt kommer om kring uppenbaras  allt hat, all oordning och alla problem som uppstår för att vi, och därefter hela världen, ska känna att vi måste reparera förbindelserna mellan oss.

I den utsträckning vi arbetar med spridning och talar om den förbindelse som existerar mellan alla, ovanför separationen och motsattheten mellan varje  del av landet och världen, i samma utsträckning förbereder vi oss för och kräver att få enighet när vi studerar.

Så ju mer vi utgör ett påtagligt inflytande i vår spridning av denna kunskap, ju mer vi talar om enande och försöker föra nationen mot enighet, desto mer kommer vi att kräva och be om det under studierna. Och då kommer vi göra oss förtjänta av att dra detta Ljus till oss, och leda det genom oss – till hela landet och resten av världen.

Från den 2:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.08.10, Zohar