Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 5

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Att uppnå Skaparens storhet genom omgivningen

Ju fler som ingår i kollektivet, desto mer effektivt är kollektivets kraft. Med andra ord producerar de en starkare atmosfär av storhet och vikt hos Skaparen. Varje människa känner att hon högt värderar allt hon kan vilja göra för Skaparen. Då fyller varje liten sak människan med glädje och njutning, för att man nu har någonting man kan tjäna kungen med.

Och om gruppen inom sig själv hela tiden upprätthåller Skaparens storhet, framkallar det samma känsla i alla, och var och en kan alltid fyllas med glädje och njutning från Skaparens arbete.
– Rabash—de sociala skrifterna, “The Agenda of the Assembly