När alla är ansvariga för alla andra

Dr. Michael LaitmanDet sägs: “Jag skapade den onda böjelsen, och Jag skapade Toran som en krydda eftersom Ljuset i den omformar.” Därför måste vi först av allt blottlägga den onda böjelsen, och sedan, till den grad vi kan känna den, kommer vi att vilja hitta en ”krydda”, ett ”botmedel”, som kan förvandla den till den goda böjelsen.

Hur kan vi blottlägga den onda böjelsen? För att göra det måste man hitta rätt miljö. Om man vill inkluderas i omgivningen så att alla blir som en människa med ett hjärta; om man vill ha ömsesidig garanti och integrerad enighet med alla, utan några skillnader, när alla ansvarar för alla andra, likt celler i en levande kropp; om man inte dömer andra utan bryr sig om dem så att de kan väcka en; om det viktigaste för en är det personliga inre arbetet; om man försöker vara bland vännerna och böja sitt huvud inför dem bara för att från dem få insikten om målets vikt och återigen upphäva sig så att vännernas betydelse laddar en med ännu större erkännande av målet och omgivningen; om man hela tiden befinner sig i denna cirkel och jobbar i den kommer man att från sina vänner erhålla deras kollektiva integrerade medvetande om målets vikt.

Detta är inte längre ens eget kärl, egna begär, utan kollektivets begär. Det här är redan Malchut. En ensam människa som strävar efter att höja sin förfrågan till gruppen, till Malchut av världen Atzilut, befinner sig nu i den så fort han kopplar an till sina vänner, väcker dem, och arbetar tillsammans med dem. Som gengäld väcker de honom, och tillsammans blir de ett helt, ett begär. Deras personliga förfrågningar förenas och förvandlas till Malchut av världen Atzilut, som är nära oss.

Om det finns enighet mellan dem, åtminstone i någonting, påverkar det de högre graderna, till vilka vi inte vänder oss. Vår känsla, perception, och vår verklighet finns bara i Malchut.

Vårt arbete bör därmed enbart vara inriktat på Malchut av världen Atzilut, på förbindelsen med alla andra, och tillsammans på enigheten med Ljusets källa: Skaparen. Detta arbete delas upp i två komponenter som, i själva verket, måste inkluderas i varandra:

  • Ens relation med gruppen;
  • Ens relation med Skaparen.

Om vi gör rätt når vi den första uppenbarelsen. Det beror helt och hållet på den grad till vilken vi förenar våra förfrågningar till en enda bön. Därefter kommer alla med sina personliga begär få reda på att man själv är inkluderad i Malchut. I och för sig är Malchut en punkt, men vi “utökar”, bygger den med våra begär. De nio lägre sefirot finns i världarna BYA (Bria, Yetzira, Assiya), i ett söndrigt tillstånd.

Från den femte delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.07.06, “Matan Torah (Givandet av Toran)”
videoikon WMVljudikon MP3