En attack i hjärtat

Dr. Michael LaitmanFråga: På senaste tiden känns det att världskliet arbetar med ett enda begär. En gång gav Rabash rådet att gå till attack från det tillståndet. Exakt vad är det vi attackerar?

Svar: Oss själva, vårt hjärta, vår lathet, vår stolthet, våra gamla ingrodda vanor. Jag måste höja mig över alla dessa beräkningar.

Det viktigaste är att upplösas bland vännerna, att avsiktligt tränga sig själv in i gruppen. Jag vill vara där hela tiden. Jag vill släppa taget om mitt personliga förnuft och känsla och skaffa alla mina vänners förstånd och känsla. Det är som om jag förlorar mig i dem av min egen vilja.

Detta innebär att jag skaffar kärlet för ömsesidig garanti.

Från den 5:e delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.07.06, Matan Torah