Den långa vägen från separation till enighet

Dr. Michael LaitmanTalmud Eser Sefirot, del 1, “Tabell över frågor och svar om ordens mening,” fråga 43: Vad är separation?

Två grader utan någon Hishtavut Tzura [likhet i form] på båda sidor anses som fullständigt separerade från varandra.

Våra begär är som två cirklar: De kan överlappa fullständigt, och därmed bli en cirkel. Eller så kan de överlappa och delvis vara inuti varandra. Eller så kan de komma i kontakt med varandra i en punkt, deras gemensamma begär.

Total separation innebär att vi inte har någon endaste gemensam egenskap eller vilja. Det vill säga att den ena inte på något vis är lik den andra, och vi uppnår inte någon form av skänkande med varandra som skulle låta oss vara i varandra.
Om jag inte tar ett enda begär från dig för att ge till dig, och du inte tar ett enda begär från mig för att ge till mig, så rör vi inte vid varandra och är fullt separerade.

Om minst ett begär att skänka till varandra uppstår mellan oss, finns det i och med det redan en kontakt mellan oss. Och om det finns flera sådana begär, då är vi redan delvis inuti varandra: jag finns inuti dina begär och du inuti mina.

Så fortskrider vi tills du tagit alla mina begär och jag tagit alla dina, och genom dem skänker vi till varandra: jag ger allt till dig, och du till mig. Detta kallas fasthållande.

Dessa definitioner från Talmud Eser Sefirot är ovanligt viktiga. Memorera dem mekaniskt, eftersom även det är användbart. Försök senare, genom att förnimma dem på känslornas och intellektets nivå, att gradvis förena medvetandet och känslan.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.06.27, Talmud Eser Sefirot
videoikon WMV | ljudikon MP3