Dag: 22 juni, 2011

Den första kontakten med metoden för korrigering

Dr. Michael LaitmanFråga: Det är först när den nu gällande fasen har fullbordats som begäret förstår att det måste gå över till nästa nivå. Hur kan vi övertyga mänskligheten att det egoistiska begäret har nått sin gräns?

Svar: Vi ska inte försöka övertyga någon. Vi vill att folk ska inse att det är så av sig själva. Denna medvetenhet ska aldrig komma från oss. Tvärt om, mänsklighetens skarpaste hjärnor förstår faktiskt att det är omöjligt att fortsätta egoistiskt eftersom vi på detta sätt förbrukar både oss själva och jorden.

Det är inte fullt så uppenbart än, det får oss inte rysa av rädsla. Men det har trängt sig in i våra huvuden. Vi förstår att det är den onda vägen vi vandrar på, trots att vi inte riktigt känner det än. En förnimmelse är trots allt en korrigering som har gjorts.

Folk är beredda att diskutera ämnet, men har inte en aning om hur man ska lösa problemet. De har en grundläggande tråd av kontakt med metoden, en förståelse av människans natur måste förbättras, men de vet ännu inte hur det ska genomföras.

Vi håller på att förgöras av vår egoism, vår ”dödsängel”. Den ”tänkande” massan är åtminstone villiga att gå med på det. Men ännu är de inte på det klara med hur man ska förbättra den och vilka fördelar det kommer att ge. Det är ändå en början.

Från den 5:e delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.20.  “Matan Torah (Givandet av Toran)”

Det dagliga arbetet

Dr. Michael LaitmanFråga: De tre senaste konventen i Italien, Spanien och Moskva var speciella. Vad ska gruppen göra nu?

Svar: Att konventet är över betyder att nu måste ni stiga upp till konventets nivå i ert ”vardagliga” tillstånd. Det är som om vi har kravlat oss upp på ribban, och nu måste vi ställa oss på den med våra fötter.

Med andra ord har vi rest upp en stege till nästa steg och klättrat upp på den. Här är mitt nuvarande tillstånd:

Vi gjorde stora ansträngningar under konventet och tog oss nätt och jämnt dit. Och nu måste vi stå upp på detta trappsteg – alla tillsammans.

The Everyday Work_02

Detta är vårt dagliga arbete fram till nästa konvent. Så fort vi står upprätt, så fort vi behärskar detta steg kommer vi vara redo för det.

Vi ska inte göra det automatiskt, att bara sätta en bock i kalendern några månader framåt i tiden. Kanske mognar det på en eller två veckor, eller tvärt om, på ett halvår; det hela beror på hur snabbt vi realiserar och bemästrar potentialen i att stiga upp till toppen. Alla måste bemästra det inom sig själv.

När jag var på konventet var vår världsgrupp det som uttryckte och förkroppsligade hela mitt uppstigande. Jag förenades med vännerna och genom denna enighet lyftes jag högre upp.

The Everyday Work_03

Men det hela hände under påverkan av kommunikation, gruppen, den yttre omgivningen. Jag var beredda att smälta samman med dem, att vara tillsammans med dem. Åtminstone fanns det sådana minuter och kanske till och med timmar.

Och nu, när jag inte befinner mig under vännernas inflytande, måste jag göra detta inom mig själv: resa mig upp från knäna och stå på mina egna fötter. Detta är ett viktigt och mödosamt arbete där jag känner att laddningen jag fick från mina vänner lever i mig, hjälper mig med min grupp och världsgruppen, att disseminera och studera, och den ger mig hela tiden krafter för att jag ska kunna agera tillsammans med dem.

Enigheten som ägde rum där, på konventet, under den yttre influensen, måste speglas i mitt förverkligande.

The Everyday Work_04
Från den dagliga kabbala lektionen från Moskva 2011.06.16