Kvinnogruppers roll

Dr. Michael LaitmanFråga: Behöver vi en kvinnogrupp? Vilken är kvinnogruppens roll?

Svar: I princip finns ingen sådan koppling mellan kvinnor som det finns mellan män. En man bör förenas i en enda riktning med sina vänner, så mycket så att det inte finns någon skillnad kvar mellan dem. Det vill säga, att på den jordiska nivån måste de försöka uppnå en absolut sammansmältning med varandra i känslor och tankar.

Denna egenskap, denna förmåga att förbindas är inneboende i män; de behöver bara jobba på det. Enbart egoism separerar dem, och de måste förenas över den. Om det finns två vänner och det mellan dem finns en ömsesidig egoism som stöter dem bort från varandra, måste de ändå etablera kontakt.

Detta är männens uppgift. Den kvinnliga delen kan inte göra det.

Männens del inkluderar de objekt som i sig själva bär den potentiella egenskapen av att vara förmögna att koppla samman med varandra. Potentiell! De måste skapa detta nätverk av förbindelser mellan varandra. De kan göra detta. Det är deras korrigering.

Den kvinnliga delen är skapad på ett sådant vis att varje kvinna är en drottning för sig. Hon kan inte förbindas med andra kvinnor genom band, som männen. Hon kan däremot tillsammans med andra kvinnor skapa en gemensam vilja att nå målet.

Detta är kvinnornas uppgift. Denna vilja måste riktas, som om förmedlas till den manliga delen, och genom dem till Skaparen.

Från den andra lektionen under moskvakongressen 2011.06.10
videoikon WMV | ljudikon MP3