Början av födelsen

Dr. Michael LaitmanEnligt min åsikt gick dagarna av förening under pesach riktigt bra för oss. Vi har i grund och botten uppenbarat ett väldigt viktigt ögonblick i mänsklighetens andliga utveckling, vilket markerar början på hennes andliga födelse, början av uttåget ur den andliga exilen: ”Platsen” för gruppens och vännernas enighet upptäcktes i var och en av oss.

Denna känsla av den enda andliga platsen behöver växa. Detta är den nya verkligheten. När man inte överger hur mycket man bryr sig om denna ”plats” utvecklas man fort i riktning mot dess förverkligande. I slutändan kommer det att bli platsen för uppenbarelse av Skaparen och fortsätta att utvecklas till en punkt av fullständigt fasthållande för den skapade vid Skaparen: världen av oändlighet.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.04.24, ”Uppenbarande av en del, döljande av två”.
videoikon WMVljudikon MP3