Dag: 2 mars, 2011

Jag bor inuti min nation

Dr. Michael LaitmanNär jag förbereder mig för lektionen, måste jag föreställa mig att jag kommer till ett möte med Skaparen för att komma närmare Honom och in i Hans synfält. Det beror på att jag kommit till gruppen, platsen där Skaparen blir avslöjad . Han kommer inte att bli avslöjad utanför gruppen.

Det är skrivet om detta i Skriften: ”Jag bor mitt ibland mitt folk”. I utsträckningen av gruppens höjd och kraft, vilket innebär kvantiteten och kvaliteten av sina insatser, kommer jag att kunna njuta av Ljuset som jag får genom den.

Gruppen är Shechina, Malchut av den oändliga världen. Gruppen är min ark, min moderliga livmoder, och min själ i ordets rätta bemärkelse. Det beror på att det är samlingen av alla begär som jag saknar för att rätta till dem och uppnå korrigering.

Därför måste jag föreställa mig att Israel, Toran, och Skaparen är ett, att jag är en helhet, ett kli tillsammans med gruppen, som en man med ett hjärta där ömsesidig garanti råder. Detta kli uppnår det enskilda Ljuset.

Huruvida det finns ett Ljus eller flera Ljus beror på hur tätt sammansvetsade vi är. Om vi är svetsade, kommer Ljuset att påverka oss, och dess kraft att öka i enlighet med vår enhet, som också växer sig starkare. Då kommer vi att uppnå korrigering.

Vad innebär korrigeringen? Den uppgår till enhet själv. Så fort vi uppnår enhet, kommer Ljuset, korrigerar och fyller oss.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 3/1/11, Skrifter av Rabash