Dag: 16 februari, 2011

En plikt att lära från en äkta kabbalist

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan en person veta att hans lärare är en riktig kabbalist?

Svar: Hur kan du veta att han är en sann kabbalist? Han kan inte visa er några särskilda diplom eller utföra mirakulösa handlingar som ser andligt ut för dig, eftersom hur vet du egentligen vad andlighet är? Därför, kan du bara lyssna till ditt hjärta och undersöka om det du hör är i resonans med dig, ansluter dig till roten av din själ.

Jag studerade på fem eller sex ställen innan jag hittade Rabash. Och jag brukade lämna dem, inte för att jag skulle hitta något bättre: jag bara såg att det fanns inget annat att göra där, inget annat att lära. Och det är inte för att deras avsikt var att lura mig, bara att var och en av dem hade sin egen metod, idéer och vanföreställningar.

Men jag sökte en plats där jag kunde studera kabbala som en vetenskap. Och när jag träffade Rabash, såg jag omedelbart att hans elever studerade autentiska primära källor: Zohar, verk av ARI, Baal HaSulam, som är de mest grundläggande kabbalistiska texter, och att han kopplade djup mening till begreppen i en logisk form, utan yttre religiösa handlingar eller meditation.

Med andra ord, använde han en strikt vetenskaplig inställning utan att vingla över till den ena eller den andra sidan. Vid det läget hade jag redan insett att allt annat har ingenting med sanningen att göra. Jag hade en känsla av att var än som de pratar om några handlingar i samband med den fysiska kroppen eller fantasier, inte har något med andlighet att göra.

Jag hade en mycket tydlig känsla av att här fanns det någon sorts ingång till en mer inre värld som inte är beroende av kroppen eller fantasin, eller på alla dessa egenskaper jag har för tillfället. Det krävs att en person avslöjar ett visst inre skikt inom sig, och jag letade: Hur gör jag det? Och när jag kom till Rabash och började studera, såg jag att det är precis om det som han talade om.

Baal HaSulam skriver att alla som önskar att erhålla sig andlig kunskap måste finna sig en lärare, en autentisk vis kabbalist som verkar vara rätt för jobbet. Men om han känner att han är på en plats som inte passar honom, bör han inte sluta leta. Trots allt, tiden håller på att rinna ut.