Integrera egoism i ett samfälligt system

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag i praktiken bli säker på att hela verkligheten finns inom mig?

Svar: Du behöver vilja att denna bilden ska framkomma naturligt inom dig så att du kan leva i den. Eftersom detta är den riktiga synen.

Genom att göra detta så kommer du i första hand realisera principen att älska din nästa som dig själv. Det finns inga delar separerade från dig. Hela verkligheten finns inom dig och bara egoism finns mellan verkligheten och dig själv som ett inbillat hinder som separerar dig från dina egna delar.

Genom att övervinna detta hinder och bygga föreningar över det så korrigerar du delningen. Egosim finns kvar och kan uppenbara sig ännu starkare medan du fortsätter att stärka sammanbindningarna av alla delarna över det, försöker förena dem inom dig. Och då framträder ett Kli (kärl) som är 620 gånger starkare och mer kraftfullt än det var innan det delades.

Du använder egoism som ett motstånd, genom att använda dess motståndskraft. Du försöker inte kortsluta det; istället förverkligar du dess potential fast med intentionen att giva. På detta sätt kan Aviut (den egoistiska tjockleken på kärlet) frambringa Kashiut (fastheten i skärmen). Med andra ord, djupet, styrkan av begäret frambringar fastheten i intentionen.

Från den första delen av den dagliga kabbala lektionen 12/30/10, “What Does It Mean that the Creation of the World was in Donation”

videoikonVideo ljudikonMP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.