Dag: 12 december, 2010

Gott blir till ont

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, ”Introduktion till Talmud Eser Sefirot”, Stycke 44: Således, förståelse av Hans försyn är orsaken till allt bra, och avsaknad av förståelse är orsaken till allt dåligt. Det visar sig att detta är axeln vilken alla folk i världen cirkulerar runt, på gott och ont.”

Vi uppfattar inte Skaparens styrning; det är oklart för oss vad Han känner för oss. Därför ber vi konstant Honom om något: ”Så var är Du, den Goda som gör gott?”

Och vad får vi i svar? ”Jag är god och ger dig alltid bara gott, men vad gör du med det?! Du tar allt det goda som jag sänder dig och vänder det till ondska, och istället för ljus och varm kärlek får du en flammande eld. Det är du som inte kläder Ljuset av Hochma (Visdom) i Ljuset av Hassadim (Nåd), och det är därför istället för Ljuset av Hassadim som du upplever den destruktiva elden.”

Från den dagliga kabbalalektionen  12/3/10, “Introduction to The Study of Ten Sefirot