Dag: 7 december, 2010

Ta bort din Skugga

Dr. Michael LaitmanFör närvarande går du framåt, frågande, önskar något. Vem ingjuter dessa önskningar och handlingar i dig? Det är vad du måste ta reda på.

Gradvis, allt eftersom du lär känna den enande kraften som arbetar i hela skapelsen, byter du ut instrumenten för din uppfattning: hjärtat och sinnet. Du blir mer lyhörd och börjar bättre förstå vad som händer och förstå Skaparens handlingar.

Du ser plötsligt en enorm värld som är mycket bredare, djupare och mer komplex i alla dess vinklar och aspekter. Allt detta blir annorlunda i förhållande till dig. Men senare kommer du att förstå att det är du som håller på att förändras, och utanför dig är allting det samma.

Senare kommer du att upptäcka att allt du ser är bara Skaparen. Det är så för ”det finns ingen annan än Honom”. Och vad du ser som världen är bara din skugga över Honom, och det är så tills du kommer att ha nått villkoret för när denna skugga försvinner.

Med andra ord, för att uppnå enhet med Skaparen, måste vi genomgå flera förändringar. I din uppfattning kallas dessa förändringar för världarna Assya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kadmon, och Ein Sof (världen utan ende). Dessa är olika grader av din värklighetsuppfattning som visas för dig i en mycket mer autentisk form.

Så, vad är det som förändrades? Bara din uppfattning. Du ändrar ditt sinnesorgan och bevittnar hur Skaparen gradvis uppenbaras för dig, hur bilden av världen förvärvar mycket skarpare egenskaper, blir verklig, konstant och evig. Det beror på den plats du observerar det från i förhållande till det Oändliga Ljuset.

Sedan börjar du förstå att skuggan du såg på Skaparen, alla denna fördoldhet, världarna, att allt det var för ditt eget bästa. Åtminstone såg du några siluetter, en viss ritning som du behövde radera, såg att du behövde bli lik Skaparen inom denna skugga, för att få den att försvinna.

Min signatur på deklarationen att skänka

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad ska vi göra med vänner som inte vaknar? Bör vi ha tålamod med dem precis som med världen utanför?

Svar: Nej. I gruppen har vi skrivit på en ömsesidig överenskommelse, precis som kabbalistiska grupper i det förflutna krävde att nybörjare ska skriva under ett statut. Vill du vara en vän? “En vän” är en människa som lägger ner all sin energi på att arbeta för att förenas. I slutändan är enda sättet vi kommer att nå vårt mål på att förenas.

Vi kan inte acceptera varje människa som ännu inte är redo för det, för han kommer bara att ”urvattna” våra krafter, eller kanske till och med förvirra oss och vilseleda oss. Baal HaSulam skriver i artikeln ”Freden” att en människa kanske förstår att han inte inte får stjäla, men ser inget fel i att inte utföra skänkande.

Om du i andligheten inte ger gruppen allt du har att ge den betyder det att du stjäl från den. Därför måste de som vill komma in i gruppen veta att de skriver under ”deklarationen att skänka”. De tar på sig plikten att tillföra sin del, att ge all sin energi för enighetens skull.

Annars har personen ingen plats i gruppen. Så låt honom sitta framför sin TV.

Detta måste begripas och gruppen måste kräva det från alla och från varje människa. Vi kommer inte att uppnå någonting utan enighet.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.06, Zohar
videoikon WMVljudikon MP3

Om hjärtat inte öppnar sig

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur bör jag arbeta med tro över förnuftet om mitt hjärta inte öppnar sig?

Svar: Du måste ha tålamod. Det är ett tungt jobb vi gör i det egyptiska slaveriet, när vi hela tiden bygger nya ”pyramider” genom att anstränga oss maximalt tills hjärtat plötsligt börja känna. Och i detta arbete hjälper spridandet av kabbala enormt mycket; det gagnar människan själv. Ju mer man investerar i de andra, även om motiven är diametralt motsatta, desto snabbare börjar man känna hur ens hjärta vecklar ut sig.

Jag ser detta på människor som anstränger sig väldigt mycket med att studera, men inte ger sig in i dissemineringen av kabbala. Det är inte tillräckligt att bara studera och stanna i gruppen: hjärtat öppnar sig inte! Alla måste hitta ett speciellt jobb för sig själv, det spelar ingen roll hur litet, för att göra det till någonting man hela tiden bryr sig om, så att man vet: Det är det här jag skänker till andra människor; genom mig sprids denna visdom.

Det här är ett magiskt instrument, vilket jag har erfarenhet av: En människa som engagerar sig i disseminering utvecklas mycket fortare. Därför rekommenderar jag det för alla.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.02, Rabashs skrifter
videoikon WMVljudikon MP3