Att färdas genom Skaparens värld

Dr. Michael LaitmanFråga: Baal HaSulam skriver att en människa, när hon uppnår andlig insikt, ”reser genom en enorm värld”. Vad innebär det att färdas runt i Skaparens värld?

Svar: Världen är Malchut av oändlighet, medan alla andra världar är separata, partikulära tillstånd i den som uppenbarar dess specifika egenskaper i relation till oss, för att hjälpa oss att helt bli del av den.

“Att färdas runt i Skaparens värld” innebär att uppnå Malchut av oändlighetens värld och att uppenbara prakten och överflödet i förbindelserna mellan dess delas, som förbinder och förser varandra.

Jag har ingenting mer att tillägga eftersom ord inte kan beskriva vad som händer Ovan; när gott och ont, och sant och falskt förenas. De förenas och kompletterar varandra, och vi uppenbarar detta inom oss, i alla själars gemensamma fält, som kallas Malchut av oändlighetens värld.

Det är detta som kallas att “färdas genom Skaparens värld”. Det är när vi kan använda alla Malchut av oändlighetens krafter och begär, uppnå var och en av dess detaljer och dem alla tillsammans.

Det viktigaste nöjet är ”när tvivel löses upp”, vilket innebär att när saker som tycks vara motsatta och hatiska mot varandra plötsligt förenas. Det är när kärlek blommar upp mellan dem, och bildar en plats som kan fyllas med Ljus.

Det är så människan ”färdas” genom Skaparens värld, undersökandes all den harmoni i vilken Malchut av oändlighetens värld befinner sig.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.