Dag: 31 oktober, 2010

Det mest spännande äventyret

Dr. Michael LaitmanGradvis närmar vi oss den korrekta verklighetsuppfattningen som beskrivs i kabbalans visdom: Alla världar är inom människan. ”Värld” (olam) betyder ”fördoldhet” (alama). I huvudsak är hela bilden av omvärlden som jag föreställer mig ett mått på min olikhet med det övre ljuset, den sanna och perfekta verkligheten. Allt vi ser är oss själva.

Varför förklarar kabbalans visdom verklighetsuppfattning så detaljrikt? Vad spelar det för roll om jag uppfattar verklighet på rätt sätt, oavsett om jag förstår den? Jag lever i den, inte sant?

Faktum är att om genom att använda kabbalans metod (vetenskapen om hur man tar emot, hur man uppfattar en sann, korrekt verklighet) lyckas du förändra dig själv, då förändrar du verkligheten. När vi, med hjälp av kabbala, börjar att attrahera ljuset och det förändrar oss, då uppenbarar det samma ljus på vilket vi projicerar hela verkligheten från inom oss själva en annorlunda bild av världen för oss.

I själva verket bygger jag varje gång nya världar. I min uppfattning, känsla, förståelse, och förstånd, lägger jag ständigt nya, allt mer verkliga och påtagliga former till den här världen än något jag ser nu. Vår verklighet verkar liten och obetydlig jämfört med alla andra världar som uppenbaras för mig eftersom uppfattningen av den nya världen är mer verklig än den värld vi uppfattar i dag.

Således får jag också kontroll över verklighetsuppfattning. Det är som om jag skapar den film som jag vill vara i, det liv som jag lever. Verklighetsuppfattningen blir hela mitt liv, min skapelse, eftersom jag konstruerar världar i vilka jag lever i. Jag når successivt en grad där jag konstruerar den oändliga världen, en värld utan några begränsningar.

Det sägs att Skaparen har skapat världarna och förstörde dem, och människan bygger om och återskapar dem tills han når en värld av fullständig godhet, den oändliga världen. Vid uppstigningen av alla dessa grader och korrigeringen av mig själv, ser jag världen som Skaparen har gjort och en sann verklighet framstår för mig. Det är det mest storslagna och spännande äventyret!

Från Kabbalah for Beginners, “Perception of Reality,” 2010-10-20

Knuffa världen mot korrigering

Dr. Michael LaitmanFråga: Tror du inte att vi behöver mycket större disseminering av kabbala utan att nämna dess namn, utan snarare att förklara dess idéer, orsakerna till den nuvarande krisen, och nödvändigheten av att enas i vår värld?

Svar: Jag håller fullständigt med vad du just sa om nödvändigheten av att vara mer öppen i vår externa disseminering. Jag håller med om att speciella program med avsikt att sprida denna visdom bredare är väsentliga. Vi måste också förbereda professionella inom detta område.

Men, innan vi agerar, måste vi bedriva forskning för att inte drunkna i sjön av liknande slogans och motton som uppmanar ”enighet” som redan sprids av andra människor som vet hur man använder ”fina ord”. Det finns så många organisationer där ute. Internet är trångt med dem, men ingen lyssnar på dem. Varför?

Anledningen är att naturen är bara ett begär att ta emot njutning och glädje själviskt. En person kan ”höra” endast inom en radie av sina egna begär, men han kan inte gå bortom dem. Detta är hur skapelsen byggdes. Skrika är värdelöst här.

Rabash sa en gång att även om begär inte säljs i apoteket kan vi bara tilltala dem som är ”sjuka”. Vi är alla likgiltiga för allt utom oss själva. Vi kan inte skylla på folk för det. Så vilka alternativ har vi?

Vi kan bara göra följande:

  1. Disseminera våra idéer och föra samman dem som redan har en ”punkt i hjärtat”.
  2. Disseminera våra idéer lite bredare än bara till dem som redan har ”en punkt i hjärtat”, även till människorna som är väldigt nära att få den.
  3. Vi vet att mänskligheten, hittills, inte vill erkänna den globala krisen och försöker dölja den. Det enda som är omöjligt att täcka upp (och det känns i var och en av oss) är predikamentet i uppfostran (inte utbildning!) av våra barn och den kritiska situationen på skolor, i familjer, och i våra personliga liv.

Om vi lyckas visa för andra att vi kan fostra den unga generationen att vara fysiskt och psykiskt friska, etiska, och medvetna om syftet med deras existens till dess väldiga bredd och djup, skulle vi definitivt locka allas uppmärksamhet. Således, genom sådan uppfostran (en kollektiv sådan, genom att locka ohr makif, det omgivande ljuset) skulle vi upplysa barn i stället för vuxna, dvs, vi skulle bilda en ny generation som kommer att ersätta sina föräldrar flera år från nu.

Vi måste ordna en kedja av skolor över hela världen. Vi måste använda Internet för att skapa en öppen skola för alla; det virtuella rummet bör bli en plattform för uppfostran och utbildning, skapandet av intressegrupper, kommunikationsnät, och allt annat som är populärt bland ungdomar. Vi måste höja dem från det materiella planet till det virtuella rummet och sedan till andlighet.

För det måste vi starta en virtuell skola. Även om vi enbart råkar locka våra vänners barn runtom världen, kommer det fortfarande att få in hundratusentals barn som kommer att uppnå goda resultat och som senare kommer att bli aktiva och utbildade deltagare i vår rörelse. Som ett barn mognar fysiskt, kommer han att växa andligt också.

Vi kan genomföra den tredje punkten i praktiken och därigenom knuffa världen mot korrigering, som det står i bibeln: ”vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder.”

Avvisa inte gåvor och var beredd att ge

Dr. Michael LaitmanKärlek är inte bara skänkande men också mottagande. Alla utför trots allt skänkande i förhållande till mig, och jag måste ta emot. Annars, i stället för kärlek kommer hat att brista ut. Om jag avvisar gåvan av någon som älskar mig, då är det inte längre kärlek.

Fråga: Vad tar jag emot och vad ger jag?

Svar: Din vilja och inget mer. Vi måste trots allt skapa en förbindelse lik Skaparen mellan oss. Om vi existerar i kärlek, då enligt lagen om likvärdighet av form uppenbaras det övre ljuset mellan oss.

Du måste förbereda kliet, som är en typ av förbindelse, inget mer. Då går lagen om likhet in och inom denna förbindelse uppenbaras Skaparen. Det räcker med att börja begära det, eftersom du är ett begär. Genom att göra så, förbereder du nätverket, en rätt förbindelse mellan delarna i systemet, och som ett resultat blåser Skaparen liv i det.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-29, The Writings of Rabash