Den korrekta existensformeln

Dr. Michael LaitmanFråga: Många människor ser att denna värld glider ner i mörkret och de vill rädda den. Men dina ord om kärlek till sin nästa och enighet verkar orealistiska för dem. Dessutom, när du nämner Skaparen, attribuerar de det till religion och vill inte höra något mer. Så hur kan du förklara något för dem?

Svar: Kabbala är en naturvetenskap, inte en religion. Och det kan förklaras på en nivå som är tydlig för varje person.

Accepterar du det faktum att vår värld har blivit integrerad och global? Ser du att det finns en allmän kraft i världen som kontrollerar det? Vi uppenbarar hur allt är oskiljaktigt sammanlänkat och utvecklas längs specifika faser.

Vi vet inte vad som kommer hända i nästa ögonblick, men allt i naturen är absolut uttänkt och planerat. Och vi kan använda krafterna som är inbyggda i naturen.

Hela naturen är kopplad i ett enda system, så låt oss också komma samma och bli ett system! På så sätt kommer vi att attrahera en positiv påverkan från naturen. Jag talar inte om något konstgjort, utan tvärtom, om vi vill använda någon av naturens krafter måste vi komma närmare samma fenomen, bli som dem och etablera en koppling med dem. Denna regel gäller allt och alla naturens krafter, inklusive elektrostatiska och magnetiska krafter som vi kan känna, liksom krafter som är dolda.

Ju mer lik vi är dessa krafter, desto mer kan vi använda dem och känna deras påverkan. Ju närmare mina tankar är dina, desto mer känner jag dig och desto mer kopplad är jag till dig. Då kan vi bli nära, förstå varandra, och hjälpa varandra.

Med andra ord måste vi förstå följande:

  1. Vi är inne i naturen och är en integrerad del av den, men vi är inte dess mästare; vi är inte över den.
  2. Vi måste erkänna att vi är sammankopplade, och all modern vetenskap visar detta faktum.
  3. Vi är den mest bristfälliga del av naturen, som leder den till en katastrof, medan resten av naturen förutom oss är i harmoni. Om det finns några problem i den, beror de alla på oss.

Därför måste vi hitta rätt existensformel! Alla kan enas om att det är formeln för ömsesidigt deltagande och sammankoppling, som det allmänna, integrerade systemet förpliktigar oss.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-24, “Matan Torah”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.