God Ny Början, Gott Nytt År!

Dr. Michael Laitman

Alla våra kroppsliga egenskaper är relaterade till den animala nivån av existensen, men vi måste bygga en människa inom oss, vilket betyder att bli ”lik Skaparen” (Adam) och existera i givande. Givande kan dock bara realiseras i gruppen, i kärlek till vänner, med syfte att nå Skaparen. Genom våra förhållanden med varandra skapar vi ett begär som liknar Skaparen: platsen där Skaparen upptäcks.

 Våra personliga kvaliteter och egenskaper som är inbegripna i vår kroppsliga form har alltså ingen koppling till andlighet. När det gäller andlighet arbetar jag endast med punkten i mitt hjärta och jag bör bortse från resten av mina ”jordliga” egenskaper. Genom dem kan jag inte lyckas i mitt sökande efter Skaparen för de kommer i andra hand och jag strävar efter att arbeta ovan dem och alltid föredra givande framför mottagande, ”tillförsikt över förnuft”.

 Essensen är punkten i hjärtat. Jag måste förmedla den med andra, med vännerna. Jag måste göra det rätta beslutet och bestämma att jag vill nå framgång, inte i den materiella världen, utan i enigheten mellan punkterna i hjärtana. Detta platsen där Skaparen upptäcks, så snart den börjar likna Skaparen till någon liten grad.

 Jag måste stjändigt begrunda denna fråga. Endast detta avgör hur framgångsrikt mitt andliga avancemang är.

 Denna punkt är därför ansedd som Början på Förändring (Rosh Hashanah). Den är beslutet som alltid bör markera en ny början.

 Banan vi rör oss i består i själva verket av ett flertal punkter. En andlig väg är en serie av punkter och var och en av dem gör ett ryck, har ett glapp i rörelsen med den föregående och den följande punkten. De bildar således en enda andlig linje i form av en bana.

 För att kunna fortsätta röra mig framåt med de andra, i samma riktning, i varje punkt i banan, måste jag vara totalt motsatt det tidigare och det framtida existensiella tillståndet. Bara då kan vi ansluta till denna linje, i banan.

 Därför måste jag i varje punkt, i varje ögonblick i mitt liv, ta beslutet om Början på Förändring inom mig.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-09-08, artikeln ”Rosh Hashanah”.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.