Dag: 18 augusti, 2010

Det är svårt att vara människa

Dr. Michael LaitmanMänniskan har att välja mellan sanning och lögn, men när det kommer till ”sött kontra bittert” har hon inget val för det är uppenbart att hon alltid kommer att välja det som är bra och sött över det onda och bittra. Jag är oförmögen att föredra ett dåligt tillstånd över ett bra tillstånd. Men om jag ser ”sant vs falskt” mot ”sött vs bittert”, så kan jag möjligtvis välja den bittra sanningen, en dålig känsla, eftersom sanningen är viktigare för mig.

Det finns två olika dimensioner: Den djuriska nivån gör en analys av ”sött vs bittert”, medan det på det mänskliga planet görs en analys av ”sanning kontra lögn” eftersom människan arbetar med ”tro ovan förnuftet”. Om du uppstiger till det enda övervägandet av ”sannhet”, som omfattar alla övriga krafter och möjligheter innebär det att du uppnår enighet med Skaparen.

Men om du bara överväger ”söt eller bitter” utför du en analys och ett val på det djuriska planet. Ett djur kommer aldrig att göra misstag på sin nivå. Det väljer alltid vad som är bra för det. Men, det gör inte några framsteg på det ”mänskliga planet”. Naturen kommer inte att tillåta oss att stanna kvar på den djuriska nivån och tvingar oss att utvecklas.

På de livlösa, vegetativa och djuriska nivåerna i naturen, kommer den djuriska analysen av beteendet ned endast till en analys av ”söt eller bitter”, där man föredrar det som är sött. Å andra sidan, en människa gör en åtskillnad mellan två nivåer: djuret i henne som gör en analys av ”söt eller bitter” och människan i henne som gör en analys av ”sant kontra falskt”. Därför är människan i ständig bävan och förvirring, mellan djuret och människan i henne, letandes efter vad man bör välja. Hon söker efter en kompromiss eftersom hon vill ha det som är sött, men ser att det mest användbara är sanningen.

Dans är det mest seriösa inre arbetet

Dr. Michael LaitmanDet finns handlingar under våra möten där vi måste ge upp all vår kritik och helt enkelt gå samman med alla. Hur kan jag göra det? Jag kan göra det just genom att hoppa och sjunga tillsammans med alla som ett barn, upphäva mig själv.

Denna inställning ansluter mig till det allmänna tillståndet, ger mig möjlighet att komma ut ur mina begränsningar och känna en andlig ”vind”! Det kan verka som om detta beteende är hänsynslöst, men det bara verkar så för oss eftersom vi inte erkänner andligheten i den, och det är eftersom det är oändlighetens Ljus ! Vi kan inte urskilja något i det med våra sinnen. Därför förefaller det för oss vara livlöst (nefesh). Men om vi kommer att kunna se hela det andliga ljuset NaRaNCHY eller inte beror helt på vårt kli.

Allt som kommer från enigheten, även det minsta, är perfektion. Därför är det just på detta sätt, genom ömsesidig dans, när vi hoppar tillsammans med andra, som vi har möjligheten att uppfatta en andlig känsla.

Dessa danser kom till oss från de stora Kabbalisterna, särskilt Baal Shem Tov. Rabash fick oss, hans studenter, att dansa på detta sätt. Det innebär inte bara att roa sig, inne i dansen råder allvarlig tanke och ett enormt arbete. Plötsligt vill du det inte och tankar ”för” och ”emot” avlöser sig i dig med stor frekvens, framkallar tvivel. Under tiden fortsätter ni att hoppa ….

Det är inte heller meditation eftersom du inte kopplar bort dig från verkligheten. Du står alltid inför frågan: Vad gör jag och varför? Vad ger detta mig, vem får mig att göra detta, och vem är det som jag hoppar tillsammans med, vad förenar oss? Du går igenom hela det inre arbetet från början till slut medan du dansar.

Dansen tvingar dig att gå igenom alla de olika tankar som finns emot det! De är emot enighet, som du inte vill. Ditt sinne stiger alltid upp i kampen mot detta och du är tvungen att göra urskiljning.

Det är därför som dansen blir till ansträngande inre arbete. Du kommer ut ur den helt enkelt avtappad, saknar energi. Och det är inte på grund av att du hoppat, utan eftersom du gått igenom så många urskiljningar inuti. Du dansar inuti dig själv, i dina inre uppstigningar och utförsbackar. Och det faktum att ni externt hoppar på samma gång, det är bara där för att väcka dessa inre tillstånd i dig.

Du hoppar externt, stigande och fallande, samtidigt finns det inom dig ett överflöd av andra stigningar och nedstigningar som pågår samtidigt – och det är det viktigaste! Utan externa åtgärder kommer du inte att kunna göra inre sådana. Det ena kommer inte att ske utan det andra. Därför förvandlas dansen till en unik möjlighet att arbeta. Det är därför som Baal Shem Tov och de första chassiderna, som var kabbalister, undervisade i dessa traditioner.