Boken Zohar: upplysning av de Övre Världarna

Dr Michael Laitman Boken Zohar är den viktigaste boken inom den kabbalistiska  visdomen. Det står skrivet att det inte finns en mer magisk, hemlig, dold, magnetisk, eller obegriplig bok än Zohar. Det är verkligen så.

Boken Zohar avslöjas i två etapper. Först och främst måste jag upprätta och ha rätt syn på boken, vilket innebär att korrigera mig själv, läsaren. För att läsa i Zohar, behöver jag i istället för vanliga ”glasögon” en helt annorlunda «projektor» som tillåter mig att förnimma andliga fenomen inom denna bok. Därför måste jag först skaffa mig andliga «mottagnings-organ» (kelim). Då kommer boken att uppenbaras för mig och den kommer verkligen att vara en ”Zohar” (upplysning), som författarna till denna bok uppenbarade och beskrev för 1800 år sedan.

Kabbalister uppnår det Övre Ljuset som skapade ett begär att njuta och som gav det kraften ”att ta emot” (förnöjelse). Då gav Ljuset den sin avsikt att agera ”för att skänka”, men efteråt ”bröt” denna vilja och gjorde det till en egoistisk intention. På detta sätt blev önskan att njuta till en önskan att få för sin egen skull. Och nu måste vi, från vår värld, gradvis korrigera denna önskan att njuta så att det blir en önskan att skänka, och därmed uppnå korrigering.

Alla dessa fenomen (nedstigandet ovanifrån och nedåt, dvs. korruptionen av önskan och avsikten, och den påföljande korrigeringen) utförs av Ljuset eftersom det inte finns någon annan än Han. Alla förändringar, allt som händer inom begäret att njuta, görs av Ljuset. Det finns ingen annan som utför några handlingar. Och alla Ljusets handlingar är över materien, som är viljan att njuta. Innan Ljusets inflytande på det, är önskan att njuta bara en formlös sak. Ljuset bestämmer vad det ska göra den till och vilken form det ska ge den, såsom det står skrivet, ”Ljuset förflyttar begären”.

Därför, om vi vill förändra oss, måste vi attrahera det Övre Ljuset på oss själva. Det är därför vi läser i boken Zohar med avsikten att Ljuset ska komma, eftersom det är den kraft som kommer att förändra mig. Genom att läsa i boken Zohar efterfrågar jag min korrigering. Detta är rätt inställning till boken.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.