Dag: 6 juli, 2010

Om behovet av att sprida den Kabbalistiska vetenskapen

Dr. Michael LaitmanIntroduktion till boken, Panim Meirot uMasbirot, paragraf 5: Nu kommer du att förstå vad som står skrivet i Zohar: “Med denna komposition kommer Israels barn att bli befriade från exilen.” Även i många andra böcker står det skrivet, att enbart genom expansionen av den Kabbalistiska visdomen ibland massorna kan vi uppnå komplett befrielse.

De lärda sade också, “Ljuset inom det reformerar honom.” … Varken individen eller nationen kommer att uppnå målet som skapelsen är skapad för, förutom genom att förnimma den invändiga Toran och dess hemligheter. … Som en konsekvens av detta står expansionen av visdomen och ankomsten av Messias i samband med varandra.

Med andra ord är det omöjligt för oss att åstadkomma korrektion utan en spridning av den Kabbalistiska vetenskapen. Människan är byggd på ett sådant sätt att hon är okapabel till att på egen hand ansluta sig till den Övre Världen eftersom hon står i rak motsats till den. Hon kan bara göra det “artificiellt.”

Vi existerar i den här världen, i ett egoistiskt begär som vill ha allting för sin egen skull. Men inuti detta begär finns det en möjlighet att ett litet egoistiskt begär efter den Övre Världen skall vakna, punkten i hjärtat. Inuti vårat hjärta, menat inuti begären av denna värld, känner vi tomhet och besvikelse. Men utöver denna känsla av tomhet i våran värld vaknar en punkt i hjärtat inom oss, en svag längtan efter något högre.

Dessa två begär tillsammans, tomheten i den här världen och strävan efter den Övre Världen, är förberedelsen till att uppfatta den Övre Världen. Detta är allt som människan kan ta emot inuti sig själv i denna värld för fortsatt andligt framåtskridande. Allt det andra tar hon emot utifrån, från artificiella medel i denna värld: en Kabbalistisk grupp, lärare, och Kabbalistiska böcker. Dessa medel har förberetts åt oss från Ovan, och denna möjlighet existerar inte i vår värld.

Det visar sig att ett framtida embryo, punkten i hjärtat, finns inuti människan. Utanför uppenbarar sig embryot som är den framtida omgivningen: gruppen, läraren och böckerna. Genom denna omgivning ansluter sig människan till den andliga världen.

Abraham avslöjade uppkomsten av detta i mänsklighten: en punkt utav själen och omgivningen (böckerna, läraren och gruppen). Detta tillåter en att attrahera Ljus från den andliga världen, som sedan utvecklar själen utifrån punkten. När själen utvecklas kan människan uppstiga till andlighet.

Punkten och dess omgivning utgör vårt minsta möjliga andliga tillstånd som blivit brutet, menat att det blivit egoistiskt. Genom att använda det har vi möjlighet att korrigera punkten – det brutna, egoistiska embryot till själen.

Det är därför som spridningen av den kabbalistiska vetenskapen  är absolut nödvändig, för utan den skulle ingen av oss kunna veta vad det är vi behöver göra och hur vi ska kunna utveckla embryot till själen, punkten, med hjälp av omgivningen (böckerna, läraren, gruppen). När vi utvecklar den och korrigerar den, det är då som vi inuti den förnimmer den andliga världen.