Övergången mot en ny värld

I nyheterna ( TheMarker.com ): Vi går in i en ny utvecklingsfas om vilken vi vet absolut ingenting. Det enda vi vet är att övergången är det mest problematiska tillståndet, och kan vara förenat med enorma förluster och lidande även om det till slut leder till en bättre framtid. Så, hur ska vi gå igenom denna fas?

Min kommentar: Människor börjar tänka på rätt sätt. Faktum är att vi övergår från en värld som grundar sig på egoistiskt baserat mottagande till en värld baserad på altruistisk utgivning. Vi går mot insikten att vi behöver denna nya typ av värld oavsett om vi kommer dit via en väg av ändlöst lidande eller genom att förstå naturens plan. Den förra, lidandets väg, är den som vi börjat gå.

Genom att förklara för människor skälen till det som sker kan vi påskynda insikten om behovet av att förändra oss själva och samhället och att förändra vår inställning till världen. Men bara en förståelse att egot är ont och att det måste ändras till altruism, kärlek och givande är inte tillräckligt för att fortsätta vårt liv här på jorden. Vi behöver kraften att ändra oss själva, och den finns inte i vår värld.

I detta läge börjar vi inse varför den Kabbalistiska vetenskapen med metoden att korrigera vår natur har givits oss på ett så ovanligt sätt. Vi börjar inse varför sann inre förändring och därmed överlevnad är omöjlig utan denna metod. Alla tidigare försök till förändring har lett till uppkomsten av religioner och olika trossystem. Resultatet är uppenbart: Det onda har förblivit och fortsätter att utvecklas tillsammans med dem.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.