Att leva varje bokstav i Din heliga text


Bokstäver är former av begär. Skaparen skapade bara en önskan, att njuta genom olika former av mottagande och givande. Trots det har former av mottagande ingen rätt att existera i andlighet. När det gäller former för givande är vi endast angelägna om sådana som liknar Skaparen, det vill säga olika typer av givande från Bina till Malchut.

Sammanlagt finns det 27 bokstäver: 9 kommer från ZAT de Bina (från Aleph till Tet), 9 från Zeir Anpin (från Yod till Tzadik) 4 i Malchut (KOF, Reish, Shin och TAV) och 5 bokstäver används i slutet av ord, MaNTZePaCH, på Parsa. Dessa är de former av materia som liknar Skaparen eller är modeller för rätt beteende.

Därför när vi talar om en bok, ett ord eller mening talar vi om ämnet viljan att njuta, vilken är i ständig förändring och erhåller olika former liknande en deg. Det är så vårt begär ändrar sin form, i längtan att bli lik Skaparen.

När man är klar med att upprepa hela raden av varianter från det första ordet (I början – Beresheet) till den sista (Israel), och går igenom alla bokstäverna i Torah , förvärvar man alla dessa former, blir helt lik Skaparen, och når den slutliga korrigeringen . Därför säger man, ”rista in hela Toran på ditt hjärta.” Hjärtat är en önskan, Torah är alla befintliga former av Skaparens givande till varelserna. Vi måste skriva över dem på vår önskan. Då kommer vi att bli lika Skaparen.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.