Dag: 15 maj, 2010

En liten hemlighet

Laitman_413 En fråga jag fick: Vad är i slutändan hemligheten för att uppnå målet? Det måste finnas en sådan, eftersom bara en bråkdel av de som kommer till den kabbalistiska visdomen lyckas uppnå den.

Mitt svar: Jag ska dela med mig av en hemlighet: Om människan inte lämnar vägen, då spelar det ingen roll vad som händer henne längs vägen, hon kommer att uppnå målet. Det finns inga andra genvägar.

Människan går igenom mycket svåra tillstånd. Ibland blickar hon bakåt och kan inte tro att allt det hänt henne. Men det spelar ingen roll vad som sker, vid varje givet tillfälle måste man bara se ett mål framför sig, och det är nyckeln till framgång. Förutom detta är ingenting viktigt.

Därför kan jag bara önska människan en sak: Envishet med att uppnå målet! Ingenting annat kommer att hjälpa, vare sig ett begåvat medvetande, raffinerad känslighet, ansträngning, kunskap eller ens vänner vid din sida. Det enda du behöver göra är att greppa tag i målet med tänderna som en bulldog och inte släppa taget oavsett vad som händer.

En tydlig definition av målet

clip_image001Skaparen skapade viljan att njuta och fyllde den med Ljus. Skaparen och skapelsen var förenade som ett; ett begär, ett Ljus, och ett tillstånd av enighet. I kabbala kallas detta det allra första tillståndet – tillstånd #1. I det är alla begär, själar och världar fyllda med Oändlighetens Ljus som en enda och enkel entitet. Detta tillstånd hålls enbart samman av Ljusets kraft, Skaparens makt.

Efter att den första begränsningen (tzimtzum alef) tagit plats drog sig Ljuset tillbaka. Gradvis försvagade världarna Ljuset genom att skapa fördoldhet tills skapelsen började känna sig splittrad i små separata delar, isärtagna, delade av en explosion. Varje själ blev en liten separat skärva av det första tillståndet som existerade före explosionen. Detta kallas tillstånd #2.

Skillnaden mellan det första och det andra tillståndet orsakades av Ljusets försvinnande. En korrigering kommer att ske när de som är på den lägsta nivån kommer att begära en sådan genom att höja MAN. Ljuset kommer att återvända vid deras begäran, för skärvorna kommer att vilja återförenas.

Det finns ingenting förutom denna enkla princip. Det är det här vårt liv handlar om, och målet för vilket vi existerar. Vi behöver bara känna oss själva som separerade, splittrade skärvor som är avskurna från det förenade berget och att vi måste återförenas. Bara “Ljuset som omformar” kan åter limma oss samman till ett enda helt. Det kommer att föra oss tillbaka till det ursprungliga välvilliga tillstånd där vi alla var förenade och arbetade tillsammans som vältrimmade växlar. Vårt mål är att återvända till detta tillstånd.

Därmed består vårt mål av två delar:

  1. Erhålla viljan att sammanlänkas med varandra.
  2. Förstå att vi är oförmögna att göra det själva, och att höja MAN – be Skaparen om hjälp.

Vår förbindelse måste uppenbaras för att bli lika Skaparen, för att glädja Honom såsom Han glädjer oss. Genom att göra det uppnår vi likhet med Honom och når Hans status.

Övergången mot en ny värld

I nyheterna ( TheMarker.com ): Vi går in i en ny utvecklingsfas om vilken vi vet absolut ingenting. Det enda vi vet är att övergången är det mest problematiska tillståndet, och kan vara förenat med enorma förluster och lidande även om det till slut leder till en bättre framtid. Så, hur ska vi gå igenom denna fas?

Min kommentar: Människor börjar tänka på rätt sätt. Faktum är att vi övergår från en värld som grundar sig på egoistiskt baserat mottagande till en värld baserad på altruistisk utgivning. Vi går mot insikten att vi behöver denna nya typ av värld oavsett om vi kommer dit via en väg av ändlöst lidande eller genom att förstå naturens plan. Den förra, lidandets väg, är den som vi börjat gå.

Genom att förklara för människor skälen till det som sker kan vi påskynda insikten om behovet av att förändra oss själva och samhället och att förändra vår inställning till världen. Men bara en förståelse att egot är ont och att det måste ändras till altruism, kärlek och givande är inte tillräckligt för att fortsätta vårt liv här på jorden. Vi behöver kraften att ändra oss själva, och den finns inte i vår värld.

I detta läge börjar vi inse varför den Kabbalistiska vetenskapen med metoden att korrigera vår natur har givits oss på ett så ovanligt sätt. Vi börjar inse varför sann inre förändring och därmed överlevnad är omöjlig utan denna metod. Alla tidigare försök till förändring har lett till uppkomsten av religioner och olika trossystem. Resultatet är uppenbart: Det onda har förblivit och fortsätter att utvecklas tillsammans med dem.

Att leva varje bokstav i Din heliga text


Bokstäver är former av begär. Skaparen skapade bara en önskan, att njuta genom olika former av mottagande och givande. Trots det har former av mottagande ingen rätt att existera i andlighet. När det gäller former för givande är vi endast angelägna om sådana som liknar Skaparen, det vill säga olika typer av givande från Bina till Malchut.

Sammanlagt finns det 27 bokstäver: 9 kommer från ZAT de Bina (från Aleph till Tet), 9 från Zeir Anpin (från Yod till Tzadik) 4 i Malchut (KOF, Reish, Shin och TAV) och 5 bokstäver används i slutet av ord, MaNTZePaCH, på Parsa. Dessa är de former av materia som liknar Skaparen eller är modeller för rätt beteende.

Därför när vi talar om en bok, ett ord eller mening talar vi om ämnet viljan att njuta, vilken är i ständig förändring och erhåller olika former liknande en deg. Det är så vårt begär ändrar sin form, i längtan att bli lik Skaparen.

När man är klar med att upprepa hela raden av varianter från det första ordet (I början – Beresheet) till den sista (Israel), och går igenom alla bokstäverna i Torah , förvärvar man alla dessa former, blir helt lik Skaparen, och når den slutliga korrigeringen . Därför säger man, ”rista in hela Toran på ditt hjärta.” Hjärtat är en önskan, Torah är alla befintliga former av Skaparens givande till varelserna. Vi måste skriva över dem på vår önskan. Då kommer vi att bli lika Skaparen.