Själens Israel

Uppdelningen av människor i nationen Israel och världens nationer, vilket Baal HaSulam beskriver i sina artiklar, kan tolkas som två sinnen: inre och yttre. Förstått i en inre bemärkelse, beskriver det hur kvaliteter fördelas inom varje människa, med ”Israel” avsett som en strävan ”rakt mot Skaparen” eller den punkt i hjärtat som har vaknat inom en person, medan ”världens nationer ”är önskningar om att ta emot.

En person vars punkt i hjärtat (strävan att uppenbara Skaparens) har vaknat kan kallas ”Israel”, som betyder ”rakt mot Skaparen.” Om en punkt i hjärtat inte har vaknat ännu, då tillhör han världens nationer, vilket innebär att ha alla andra mål i livet.

Alla människor kan kategoriseras på detta sätt och delas in i Israel och andra nationer. Detta är samma sak som en gång skedde i det antika Babylon.

När man överväger de vars punkt i hjärtat ännu inte vaknat , behöver den Kabbalistiska vetenskapen i första hand spridas bland Israels folk i materiell bemärkelse. Efter det bör den nå andra nationer. Utöver detta inkluderas i världens nationer Israels tio stammar som fallit till en nivå av ”världens nationer” från höjden av det första templet (Mochin de Haya).

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.

Föregående: Nästa: