Ömsesidig garanti är en inre intention

Laitman_0002 Skaparen förvirrar hela tiden människan genom att hela tiden placera ut hinder framför honom längsmed hans andliga väg. Och det råkar vara så att det som gläder oss förvirrar oss ännu mer än bekymren. Vi upptäcker plötsligt extraordinära möjligheter, lyckas i näringslivet, får en chans att åka på en spännande resa, och många andra små frestelser som kommer till oss i varje ögonblick.

Detta föranleder oss att börja avslöja att vi inte har någon förmåga att kontrollera vår tillstånd utan stöd från miljön, som kallas ”ömsesidiga garantier.” Om jag inte har ett globalt, allmänt stöd, med tusentals människor i hela världen som också strävar efter att avslöja Skaparen, trots alla hinder som han medvetet placerar framför oss, så kan jag inte gå igenom de ”49 portarna” – de hinder som skiljer mig från Skaparen. Och då kan jag inte nå den sista, 50:e porten, där jag förenar mig med honom. (40 betecknar avståndet från Malchut till Bina, och 10 är min egen struktur. Tillsammans 50.)

Om jag inte är ansluten till människor som gör samma sak, då är det över för mig och jag kommer aldrig att uppnå målet. Jag sträcker ut arbetet över flera livstider, och tyvärr är detta vad som händer med människor.

Även konventionell vetenskap avslöjar nu att mänskliga tankar är sammanlänkade och överförs mirakulöst från den ena änden av världen till den andra. Forskarna förklarar detta med att säga att vår egen natur får oss att tänka i synkronisering. Men vi som studerar Kabbala förstår att vi helt enkelt är kopplade till varandra genom våra begär i ett gemensamt nät av själar. Det är därför mina tankar och önskemål förs över till alla andra.

Dessutom, om vi strävar mot andliga mål, kommer vi med denna tanke aktivt börja påverka alla och det sprider sig genom hela systemet. Ömsesidig garanti är denna inre avsikt, snarare än att skicka varandra SMS via telefon. Ömsesidig garanti är när jag tänker på det andliga, jag önskar det, och jag brinner med önskan att andra också ska tänka på samma mål. Då blir jag återlöst från Dödsängeln.

Om andra inte tänker på det här, kan ingenting hjälpa mig och jag kommer aldrig att kunna göra de rätta beräkningarna. Jag kommer alltid att bli distraherad av något annat. Jag kommer inte att få grunden, det anslutande nät som håller mig inne som en mor håller ett spädbarn i sina händer. Utan detta är det omöjligt att uppnå vårt mål.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.