Den andliga världen finns över förnuftet

Shamati, Artikel 86 : Det finns en bra regel som vi måste känna. Vårt arbete, gavs till oss för att vara en grund för tro över förnuftet, inte för att vi är ovärdiga en hög nivå. Således, var det givet oss för att ta in allt i ett kärl av tro.Vi existerar i världen som vi upplever genom våra sinnen och utvärderar det i vår hjärna (”hjärta och hjärna”). Denna typ av perception kallas ”förnuft.” ”Förnuft” betyder att vi igenkänner och känner något som ”går in” genom våra sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och rörelse) och utgör ”vår värld.” Vi uppfattar det hela genom våra fem sinnesorgan.

Allt som vi känner kallas ”inom vårt förnuft” (Betoch Da’at) och motsvarar våra känslor och iakttagelser. Den andliga världen är något ”över förnuftet” eftersom vi inte är förmögna att känna den och kan därmed inte uppfatta den (varken i hjärtat, hjärnan eller genom våra sinnesorgan). För att börja uppfatta andlighet, måste vi erhålla nya egenskaper (önskningar) som korresponderar till nivån: ”andligt hjärta” och ”andlig hjärna.”

Enligt den typen av uppfattning, är verkligheten uppdelad i två delar: den inre sfären (”Jag”) och den yttre sfären (världen utanför mig). Drivna av en önskan att ta emot njutning, uppfattar vi inre och yttre influenser selektivt. Den selektiva perceptionen bygger upp en bild som vi kallar ”min värld.”

Uppdelningen av verkligheten i två delar härrör från uppdelningen av själen i två delar: Keter, Hochma (GE) och Bina, Zeir Anpin, Malchut (AHP).Innan separationen inträffade, utgjorde de själens fem önskningar , fem Sefirot. Som en följd av separation, delades vår uppfattning av världen i två delar: GE (Galgalta Eynaim – skalle, ögon) som bildade våra inre önskningar genom vilka vi känner vår värld och oss själva, medan vi känner AHP (Awzen, Hotem, Peh – öron, näsa, mun) som något ”utanför oss.”

Saker och ting är ordnade på detta sätt med avsikt. Det är för att ge oss en chans att arbeta i GE ”inom förnuftet.” Men om vi väljer att arbeta med AHP, och behandlar det som våra egna begär, når vi tillståndet som kallas ”över förnuftet”. Vårt ”förnuft” är något som finns inom oss, medan ”över förnuftet” betyder något utanför oss.

Om vi vill uppnå andlighet behöver vi koppla önskningar i AHP till oss, när vi gör det kallas det ”arbete över förnuftet.” I själva verket är dessa uttryck helt enkelt de ord som vi använder för att beskriva vår inställning till våra begär, inre eller yttre.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.