Vårt arbete är mycket enkelt

reward

Rabash, The Meaning of Torah and Work on the Creator´s Path: ”När man har för avsikt att studera Toran, bör man hålla målet, anledningen till att man avser att studera, framför sina ögon. Målet, det vill säga den nytta som man vill extrahera ur Toran är Ljuset som reformerar, som finns i den.”

I grund och botten behöver vi inte något annat. Vi bör föreställa oss och försöka känna att allt som händer är på grund av det Övre ljuset, att ”det finns ingen annan än Honom, att Han är härskaren och Herren, och endast Han utför allt”.

Därför behöver vi endast önska och invänta Hans handlingar och deras konsekvenser. Hela vårt arbete består i att dra till Hans handlingar i oss, och känslan av att vi är den lägre graden, medan han är den Övre, och bli lika den Övre graden, Ljuset. Han kommer att agera genom oss och göra oss lika Honom i den mån som vi strävar mot Honom, det vill säga med viljan att bli lika Honom.

Så det följer att vårt arbete är mycket enkelt. Det är inte viktigt vilket avsnitt i Zohar vi läser eller vad det handlar om, det är inte viktigt hur mycket vi förstår vad vi läser. Det finns ett system av förbindelse mellan oss och den Övre Ljuset, som kallas ”Zohar.” Vi måste utnyttja det och sträva efter att bli lika det Ljuset under studierna.

Denna önskan kommer att väcka Ljuset, och det kommer att agera i oss. Långsamt kommer vi börja känna resultatet av dess inflytande.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.